Парцел в Габер за 28000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Габер > Парцел

Парцел в Габер

Допълнителна информация

  Начална цена: 28000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 650 кв.м.
  Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
  Обявяване: 2018-12-21
  Адрес: общ. Драгоман
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Габер
Всички имоти на ЧСИ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-104 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер сто и четири), целият с площ от 650 кв.м. (шестстотин и петдесет квадратни метра), от квартал 18 (осемнадесети) по плана на с. Габер, община Драгоман, Софийска област, при граници на имота, съгласно скица: УПИ III-104, УПИ VII-106, улица и УПИ Х-423, заедно с построената в имота Жилищна сграда, с декларирана разгъната застроена площ 210 кв.м. (двеста и десет квадратни метра), състояща се от сутерен, първи и таван ски етаж, като сутерена се състои от три избени помещения и гараж, първият етаж се състои от кухня, дневна, спалня, баня-тоалетна и тераса, а таванският етаж от три спални, баня и тераса, заедно с всички извършени в имота подобрения