Парцел в ХАСКОВО за 1584.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАСКОВО > Парцел

Парцел в ХАСКОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 1584.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 1152 кв.м.
  Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
  Обявяване: 2018-11-27
  Адрес: с.Елена
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за ХАСКОВО
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ - 522 /римско осем тире арабско петстотин двадесет и две/, в квартал 13/тринадесет/ по плана на с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково, утвърден със заповед № 98/1982г., с площ от 1 152кв.м./хиляда сто петдесет и два квадратни метра/, при граници за имота: от две страни улици, УПИ V-522, УПИ VІІ-522, съгласно Скица№181/06.02.2014г, издадена от Общ. Хасково, като при извършване на описа се установи, че имота е необитаем и изоставен.