Парцел в Рибарица за 87600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Рибарица > Парцел

Парцел в Рибарица

Допълнителна информация

  Начална цена: 87600.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 8011 кв.м.
  Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
  Обявяване: 2018-11-23
  Адрес: с.Рибарица, община Етро поле, Софийска област
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за Рибарица
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

Поземлен имот с номер 23 (двадесет и три), целият с площ от 8 011.00 (осем хиляди и единадесет) кв. метра, находящ се в кв.1 (едно) по подробния устройствен план на вилна зона Рибарица, община Етрополе, област София, от които 6 395.00 (шест хиляди триста деветдесет и пет) кв. метра са отредени за „Комплексно вилно застрояване“, 752.00 (седемстотин петдесет и два) кв. метра са отредени „За улица“, а 864.00 (осемстотин шестдесет и четири) кв. метра са отредени за „Озеленяване“, при гра ници на имота по скица №764/29.07.2008г., издадена от община Етрополе, презаверена на 08.11.2011г.: от две страни улица, поземлен имот №24 (двадесет и четири), поземлен имот №20 (двадесет), дере и земя, извън регулация. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 87 600 лв. /осемдесет и седем хиляди и шестстотин лева/.