Парцел в Кошов за 1260.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Кошов > Парцел

Парцел в Кошов

Допълнителна информация

  Начална цена: 1260.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 640 кв.м.
  Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
  Обявяване: 2018-08-24
  Адрес: ИД 48/2014
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за Кошов
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ИМОТ № XVIII-455 /осемнадесет римско тире четиристотин петдесет и пет арабско/, находящ се в с.Кошов, община Иваново, област Русе, площ от 1 280 кв.м / хиляда двеста и осемдесет квадратни метра/, неурегулиран; подобрения - трайни насаждения, в квартал 21 /двадесет и едно/, при граници и съседи: от север – имот № 457, имот № XX – 458, имот № XIX – 459, от изток – парцел № XVII – 460 , от юг – улица; от запад – улица. Ц ЕНА: 1 260.00 лв. вписана Възбрана в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД върху имотите Определям всеки вторник и петък от 14:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите,