Парцел в СОФИЯ за 44000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Парцел

Парцел в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 44000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 237 кв.м.
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване: 2018-07-27
  Адрес:
  ЧСИ: Веселка Любенова
  Телефон: 02 – 9802004; 0 879 - 636 616
  Email: kantora@lyubenova.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Веселка Любенова

½ идеална част от УПИ I-2432,2433, съдържащо 432,87 кв.м., в квартал 71, местност „Малинова долина“, части 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та по плана на гр. София, като ЗРП на м. „Малинова долина“ е одобрен с Решение № 696 по Протокол № 114/19.07.2007г., т.6 на СОС, поправено с Решение № 851 по Протокол № 117/13.09.2007г., т.9 на СОС. По Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК и съгласно СКИЦА № 15-3591-03.0 1.2018г., имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 68134.1609.2422, находящ се в гр. София, район Студентски, жк. „Малинова долина“ с площ 473 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходен план: квартал 71, парцел I-2432,2433, със съседи: 68134.1609.5931, 68134.1609.1231, 68134.1609.2012 и 68134.1609.5936.