Парцел в Селча за 6732.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Селча > Парцел

Парцел в Селча

Допълнителна информация

  Начална цена: 6732.00 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 561 кв.м.
  Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
  Обявяване: 2018-08-31
  Адрес:
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за Селча
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

Урегулиран поземлен имот (УПИ) V, кв. 1 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Селча, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 561 кв.м. (петстотин шестдесет и един квадратни метра), находящ се в землището на с. Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ. ...