Парцел в РУСЕ за 168336.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Парцел

Парцел в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 168336.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 754 кв.м.
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване: 2018-06-22
  Адрес: ул. „Арда” № 7
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.2914, адрес на имота: гр. Русе, 7000, ул. „Арда” № 7; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване/10 м./; площ по документ: 452 кв.м.; стар идентификатор; квартал 40, парцел: І-2914; съседи: 63427.2.3102; 63427.2.2913; 63427.2.2919; 63427.2.2918; 63427.2.2917; 63427.2.2915, а по данни от н.а. № 198, том ХХVІ, дело 6532, вх. рег. № 9466/18.07.06 г. вписан в СВ-Русе – ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 4 50 кв.м., намиращо се в гр. Русе, ул. Арда № 7, представляващо поземлен имот № --2914, в кв. 40, по кадастралния план на гр. Русе, при граници на имота: ул. Арда, имот № 2913, имот № 2918, имот № 2915, имот № 214 и ІІ. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.2918, адрес на имота: гр. Русе, 7000, ул. „Преслав” № 4; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване/10 м./; площ: 310 кв.м.; стар идентификатор; 2918, квартал 40; съседи: 63427.2.2919; 63427.2.2917; 63427.2.2982; 63427.2.2915; 63427.2.2914; 63427.2.2913, а по данни от н.а. № 87, том ХХХVІІІ, дело 9345, вх. рег. № 13237/02.10.06 г. вписан в СВ-Русе – ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 304 кв.м., намиращо се в гр. Русе, ул. Преслав № 7, представляващо имот планоснимачен № 8, по Н.А., а по скица с площ 303 кв.м., представляващо поземлени имот № 2918, в кв. 40, по кадастралния план на гр. Русе, при граници за имота: ул. Преслав, имот № 2919, имот № 2914, имот № 2917. Към дата на описа имотите са обединени в обща строителна площадка и са изпълнени частичен изкоп, и нулев цикъл от строителство. Няма данни за наличие на площадкови комуникации. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 168 336 лв. ИЗП. Д. № 20169140400040