Къща Добромирка Парцел СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Къща Шумата Двустаен апартамент Правец Тристаен апартамент СОФИЯ Земеделска земя Трудовец Земеделска земя Трудовец Други Каранци Земеделска земя Трудовец Земеделска земя Трудовец Други Маломирово Земеделска земя Трудовец Многостаен апартамент БОТЕВГРАД Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Търговски имот Стефан Стамболово Парцел Правец Парцел Правец Едностаен апартамент БОТЕВГРАД Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Парцел ВАРНА


Получавай безплатно най-новите обяви за ВАРНА на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 339557.76 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 747 кв.м.

 • Срок:
 • 06.05.2018 до 06.06.2018

 • Обявяване:
 • 2018-06-07

 • Адрес:
 • ПРАВО НА СТРОЕЖ

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110400113 Изходящ №: 9012 / 05.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  06.05.2018 г. до 06.06.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 06.06.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ДИМОВ КЪМПАНИ ЕООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по изп.дело № 20167110400113 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с подземен паркинг, със застроена площ от 551.49 / петстотин петдесет и едно цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., РЗП с гаражи - 4503.94 кв.м. /четири хиляди петстотин и три цяло и деветдесет и четири стотни/ кв.м., и РЗП - 2597.95 / две хиляди петстотин деветдесет и седем цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м., състояща се от: на първи и втори сутерен - подземен паркинг, на първи партерен етаж - четири магазина с предведени към тях санитарни и складови помещения, от втори до шести етаж - 16 / шестнадесет/ офиса с предвидени към тях санитарни възли и инсталационни помещения, която сграда предстои да бъде построена в УПИ V - 698 /пет - римско шестотин деветдесет и осем - арабско/ намиращ се в кв. 129 /сто двадесет и девет/ по плана на седми микрорайон на гр. Варна, ул. Цариброд №78 /седемдесет и осем/, с площ по скица 747 кв.м. /седемстотин четиридесет и седем /, а по предходен документ за собственост - с площ от 818 кв.м. /осемстотин и осемнадесет/, при граници: ул. Цариброд и поземлени имоти с №№695,696,697 и 699, а именно: МАГАЗИН №3 /три/, на първи етаж, с площ 89.89 /осемдесет и девет цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м. състоящ се от търговска зала и санитерен възел, при граници: вътрешен двор, магазин №4 ул. Цариброд, фоайе, както и 3.1624% /три цяло хиляда шестотин двадесет и четири десетихилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 27.90 /двадесет и седем цяло и деветдесет стотни/ кв.м., както и 3.1624% /три цяло хиляда шестотин двадесет и четири десетохилядни процента идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което предстои да бъде изградена сградата. МАГАЗИН №4 /четири/, на първи етаж, с площ 113.48 /сто и тринадесет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се от: търговска зала, санитарен възел и складово помещение, при граници: вътрешен двор, калкан ул. Цариброд и магазин №3, както и 3.9924 % /три цяло девет хиляди деветстотин двадесет и четири десетихилядни процента/ иделни части от общите части на сградата , представляващи 35.22 /тридесет и пет цяло и двадесет и две стотни/ кв.м., както и 3.9924 % /три цяло девет хиляди деветстотин двадесет и четири десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което ще бъде изградена сградата. ОФИС №1 /едно/, на втория етаж, с площ 183.75 /сто осемдесет и три цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: фоайе, пет работни помещения и санитарни възли, при граници: открита тераса, стълбище, офис №2, ул. Цариброд и калкан, както и 5.8768 % /пет цяло осем хиляди седемстотин шестдесет и осем десетохилядни процента идеални части от общите части на сградата, представляващи 51.85 /петдесет и едно цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м. както и 5.8768 % /пет цяло осем хиляди седемстотин шестдесет и осем десетохилядни процента /идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което ще бъде изградена сградата. ОФИС №2 /две/, на втори етаж с площ 204.93 /двеста и четири цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от фоайе, четири работни помещения и санитарни възли, при граници: открита тераса, калкан, ул. Цариброд, офис №1 и асансьор, както и 6.5542 % /шест цяло пет хиляди петстотин четиридесет и две десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 57.82 /петдесет и седем цяло и осемдесет и две стотни/ кв.м., както и 6.5542 % /шест цяло пет хиляди петстотин четиридесет и две десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което ще бъде изградена сградата. ОФИС №8 /осем /,начетвъртия етаж на сградата,с площ 54.74 кв.м. /петдесет и четири цяло и седемдесет и четири/ кв.м., състоящ се от: работно помещение и сервизно помещение, при граници: вътрешен двор, санитарен възел, офис №9 и калкан, както и 1.7507 % /едно цяло седем хиляди петстотин и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 15.44 /петнадестет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., както и 1.7507 % /едно цяло седем хиляди петстотин и седем десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което ще бъде изградена сградата. ОФИС №11 /единадесет/, на четвъртия етаж на сградата, с площ 93.22кв.м. / деветдесет и три цяло и двадесет и две стотни / кв.м.състоящ се от:работно помещение при граници:офис №12,калкан , ул.Цариброд и офис №10,както и 2.9814 % / две цяло девет хиляди осемстотин и четиринадесет десетохилядни процента/идеални части от общите части на сградата,представляващи 26.30/двадесет и шест цяло и тридесет стотни/кв.м.както и 2.9814% / две цяло девет хиляди осемстотин и четиринадесет десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху дворното място,в което ще бъде изградена сградата. ОФИС №13 / тринадесет/,на петия етаж на сградата,с площ 192.93 кв.м./сто деветдесет и две цяло и деветдесет и три стотни/кв.м.,състоящ се от:фоайе,пет работни помещения и санитарни възли,при граници:вътрешен двор,стълбище,офис №14,ул.Цариброд и калкан,както и 6.1704 % / шест цяло хиляда седемстотин и четири процента/идеални части от общите части на сградата,представляващи 54.44 / петдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни / кв.м.,както и 6.1704 % / шест цяло хиляда седемстотин и четири десетохилядни процента / идеални части от правото на строеж върху дворното място,в което ще бъде изградена сградата. ОФИС №14 /четиринадесет/ на петия етаж на сградата ,с площ 216.07 / двеста и шестандесет цяло и седем стотни/кв.м.,състоящ се от фоайе,четири работни помещения и санитарни възли,при граници:вътрешен двор,калкан ул.Цариброд,офис №13 и асансьор,както и 6.9104% / шест цяло девет хиляди сто и четири десетохилядни процента/идеални части от общите части на сградата,представляващи 60.96 / шестдесет цяло и деветдесет и шест стотни / кв.м.,както и 6.9104%/шест цяло девет хиляди сто и четири десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху дворното място,в което ще бъде изградена сградата. ОФИС №15 / петнадесет/ на шестия етаж на сградата с площ 94.43 / деветдесет и четири цяло и четиридесет и три стотни/кв.м.състоящ се от две работни помещения и сервизен възел,заедно с прилежащите към този офис открити тераси - северна с площ 36.72 / тридесет и шест цяло и седемдесет и две стотни/кв.м.и южна с площ 57.10 / петдесет и седем цяло и десет стотни /кв.м.при граници за целия офис вътрешен двор,стълбище,офис №16 ул.Цариброд и калкан, както и 2.8691% / две цяло осем хиляди шестотин деветдесет и една десетохилядни процента / идеални части от общите части на сградата,представляващи 25.31 / двадесет и пет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м.както и 2.8691 % / две цяло осем хиляди шестотин деветдесет и една десетохилядни процента/идеални части от правото на строеж върху дворното място в което ще бъде изградена сградата. ОФИС №16 / шестнадесет/на шестия етаж с площ 101.19 / сто и едно цяло и деветнадесет стотни/кв.м.,сътоящ се от три работни помещения и сервизен възел,заедно с прилежащите към този офис открити тераси - северна с площ 45.49 / четиридесет и пет цяло и четиридесет и девет стотни/кв.м.и южна с площ 62.72 / шестдесет и две цяло и седемдесет и две стотни / кв.м.при граници за целия офис:вътрешен двор,калкан ул.Цариброд, офис №15 и асансьор,както и 3.0745% / три цяло седемстотин четиридесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата,представляващи 27.12 / двадесет и седем цяло и дванадесет стотни / кв.м.,както и 3.0745 % / три цяло седемстотин четиридесет и пет десетохилядни процента/идеални части от правото на строеж върху дворното място в което ще бъде изградена сградата . Имотът е ипотекиран в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за сумата в размер на 1 370 000 /един милион триста и седемдесет хиляди/ евро и има вписани възбрани и искови молби по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  339 557.76 лв. (триста тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  06.05.2018 г. до 06.06.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  06.05.2018 г. до 06.06.2018 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, IBAN BG08 RZBB 9155 1005 7477 26 , BIC код RZBBBGSF, по изп.дело 20167110400113. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  06.05.2018 г. до 06.06.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 07.06.2018 г. от 09.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Парцел за продажба в ВАРНА

Парцел ВАРНА- 178944.00лв.
Парцел ВАРНА- 524352.00лв.
Парцел ВАРНА- 24000.00лв.
Парцел ВАРНА- 33680.00лв.
Парцел ВАРНА- 9141.31лв.
1.6509840488434