Тристаен апартамент РУСЕ Къща Ценово Заведение РУСЕ Парцел РУСЕ Къща Бъзовец Гараж РУСЕ Парцел Батишница Гараж РУСЕ Други ВАРНА Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Парцел ВАРНА

 • Начална цена
 • 83900.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 1121 кв.м.

 • Срок:
 • 25.03.2018 до 25.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-26

 • Адрес:
 • 10135.2520.6016

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20117110400378 Изходящ №: 7210 / 16.03.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  25.03.2018 г. до 25.04.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 25.04.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КА ТРАНС ЕООД - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20117110400378 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10135.2520.6016 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка шест нула едно шест/, находящ се в гр. Варна, Община Варна, област Варна, м-ст Траката, представляващ новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6016 /шест хиляди и шестнадесет/ кадастрален район 520 /петстотин и двадесет/ по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание Траката, Община Варна с площ 1121 /хиляда сто двадесет и един/ кв.м. при граници по документ за собственост: имоти: № 9504 /път/, 194, 193, 186, 6015, 187, а по кадастрална скица при съседи: 10135.2520.186, 10135.2520.193, 10135.2520.194, 10135.2520.9504, 10135.2520.187, 10135.2520.6015, заедно с всички подобрения и приращения в това число и бъдещи такива в описания поземлен имот. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 131 829 /сто тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  83 900.00 лв. (осемдесет и три хиляди и деветстотин лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  25.03.2018 г. до 25.04.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  25.03.2018 г. до 25.04.2018 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Варна, м-ст Траката, ПИ № 6016. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20117110400378. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  25.03.2018 г. до 25.04.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 26.04.2018 г. от 09.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Парцел за продажба в ВАРНА

Парцел ВАРНА- 339557.76лв.
Парцел ВАРНА- 27000.00лв.
Парцел ВАРНА- 650000.00лв.
Парцел ВАРНА- 133128.00лв.
Парцел ВАРНА- 16500.00лв.
0.0094139575958252