Тристаен апартамент РУСЕ Къща Ценово Заведение РУСЕ Парцел РУСЕ Къща Бъзовец Гараж РУСЕ Парцел Батишница Гараж РУСЕ Други ВАРНА Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Хотел в Чайка Фабрика в Чайка Търговски имот в Чайка Тристаен апартамент в Чайка Стая в Чайка Склад в Чайка Производствен имот в Чайка Парцел в Чайка Паркомясто в Чайка Офис в Чайка Многостаен апартамент в Чайка Мезонет в Чайка Магазин в Чайка Къща в Чайка Земеделски имот в Чайка Земеделска земя в Чайка Заведение в Чайка Жилищна сграда в Чайка Етаж от къща в Чайка Едностаен апартамент в Чайка Други в Чайка Двустаен апартамент в Чайка Гараж в Чайка Газстанция в Чайка Вила в Чайка Бензиностанция в Чайка Ателие, Таван в Чайка Автомивка в Чайка

Парцел Чайка

 • Начална цена
 • 12600.90 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 1395 кв.м.

 • Срок:
 • 26.03.2018 до 26.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-27

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20127110400756 Изходящ №: 5172 / 20.02.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  26.03.2018 г. до 26.04.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 26.04.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СТАНИСЛАВ РУСАНОВ МИХАЛЕВ и РУСАН МИХАЛЕВ ВЪЛЧЕВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД по изп.дело № 20127110400756 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижими имоти, находящи се в с.Чайка, Община Провадия, Варненска област, а именно: ДВОРНО МЯСТО с пространство от 1395 кв.м. /хиляда триста деветдесет и пет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот парцел ІV-33 в кв.7 /четири - планоснимачен номер тридесет и три в квартал седем/, по плана на селото, при граници: улица, поземлени имоти парцели V-35, VІІ-34, VІІІ-34 и ІІІ-32, заедно с построените в дворното място ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКА СГРАДА. Имотът е ипотекиран в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД за сумата в размер на 190 000 /сто и деветдесет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  12 600.90 лв. (дванадесет хиляди и шестстотин лева и деветдесет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от  26.03.2018 г. до 26.04.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  26.03.2018 г. до 26.04.2018 г.,  по местонахождение на имота в с. Чайка, общ. Провадия. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20127110400756. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  26.03.2018 г. до 26.04.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 27.04.2018 г. от 14.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Парцел за продажба в Чайка

Парцел Чайка- 11500.00лв.
Парцел Чайка- 12600.90лв.
Парцел Чайка- 11340.00лв.
Парцел Чайка- 14001.00лв.
Парцел Чайка- 12756.00лв.
0.012544870376587