Тристаен апартамент РУСЕ Къща Ценово Заведение РУСЕ Парцел РУСЕ Къща Бъзовец Гараж РУСЕ Парцел Батишница Гараж РУСЕ Други ВАРНА Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Хотел в Самотино Фабрика в Самотино Търговски имот в Самотино Тристаен апартамент в Самотино Стая в Самотино Склад в Самотино Производствен имот в Самотино Парцел в Самотино Паркомясто в Самотино Офис в Самотино Многостаен апартамент в Самотино Мезонет в Самотино Магазин в Самотино Къща в Самотино Земеделски имот в Самотино Земеделска земя в Самотино Заведение в Самотино Жилищна сграда в Самотино Етаж от къща в Самотино Едностаен апартамент в Самотино Други в Самотино Двустаен апартамент в Самотино Гараж в Самотино Газстанция в Самотино Вила в Самотино Бензиностанция в Самотино Ателие, Таван в Самотино Автомивка в Самотино

Парцел Самотино

 • Начална цена
 • 1142100.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 28203 кв.м.

 • Срок:
 • 23.03.2018 до 23.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-24

 • Адрес:
 • 65259.501.45

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20177110400045 Изходящ №: 5144 / 20.02.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  23.03.2018 г. до 23.04.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 23.04.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЕВРО СТРОЙИНВЕСТ ЕООД, в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по изп.дело № 20177110400045 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-25014 /втори отреден за имот планоснимачен номер двадесет и пет хиляди и четиринадесет/ с идентификатор 65259.501.45 /шест пет две пет девет точка пет нула едно точка четири пет/, в квартал 29 /двадесет и девет/ по плана на село Самотино, община Бяла, област Варна, целият с площ по документ за собственост от 28 203 /двадесет и осем хиляди двеста и три/ кв.м., а по кадастрална скица с площ от 28 196 /двадесет и осем хиляди сто деветдесет и шест/ кв.м., при граници за урегулирания поземлен имот по документ за собственост: УПИ І-25013 /първи отреден за имот планоснимачен номер двадесет и пет хиляди и тринадесет/ и от три страни улици, а по кадастрална скица при съседи: 65259.501.48, 65259.501.40, 65259.501.42, 65259.25.158, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения, постройки и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот. Имотът е ипотекиран в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за сумата в размер на 3 700 000 /три милиона и седемстотин хиляди/ евро и има вписани 4 броя възбрани по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  1 142 100.00 лв. (един милион сто четиридесет и две хиляди и сто лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  23.03.2018 г. до 23.04.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  23.03.2018 г. до 23.04.2018 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, IBAN BG08 RZBB 9155 1005 7477 26 , BIC код RZBBBGSF, по изп.дело 20177110400045. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  23.03.2018 г. до 23.04.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 24.04.2018 г. от 09.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Парцел за продажба в Самотино

Парцел Самотино- 1142100.00лв.
Парцел Самотино- 1232280.00лв.
Парцел Самотино- 1369200.00лв.
Парцел Самотино- 1296000.00лв.
Парцел Самотино- 1440000.00лв.
0.053552865982056