Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в Пампорово Фабрика в Пампорово Търговски имот в Пампорово Тристаен апартамент в Пампорово Стая в Пампорово Склад в Пампорово Производствен имот в Пампорово Парцел в Пампорово Паркомясто в Пампорово Офис в Пампорово Многостаен апартамент в Пампорово Мезонет в Пампорово Магазин в Пампорово Къща в Пампорово Земеделски имот в Пампорово Земеделска земя в Пампорово Заведение в Пампорово Жилищна сграда в Пампорово Етаж от къща в Пампорово Едностаен апартамент в Пампорово Други в Пампорово Двустаен апартамент в Пампорово Гараж в Пампорово Газстанция в Пампорово Вила в Пампорово Бензиностанция в Пампорово Ателие, Таван в Пампорово Автомивка в Пампорово

Парцел Пампорово

 • Начална цена
 • 6616.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 85 кв.м.

 • Срок:
 • 19.02.2018 до 19.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-20

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

2. НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80371.244.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ, съгласно Документа за собственост – Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията – Чепеларе, като Акт № 200, том № 4, книга: Прехвърляния, дв.вх.рег. № 1016 от 24.10.2006 г. в размер на 85 кв.м. (осемдесет и пет квадратни метра), и с площ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, в размер на 94 кв.м. (деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, находящ се в землището на гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 80371.244.116, 80371.244.247, 80371.244.114.Още Парцел за продажба в Пампорово

Парцел Пампорово- 128250.00лв.
Парцел Пампорово- 174825.00лв.
Парцел Пампорово- 37125.00лв.
Парцел Пампорово- 77625.00лв.
Парцел Пампорово- 13500.00лв.
8.5570809841156