Къща БЯЛА Бензиностанция Борово Къща Волово Двустаен апартамент РУСЕ Земеделски имот ВАРНА Парцел Калиманци Производствен имот Роман Многостаен апартамент Роман Магазин СОФИЯ Парцел Три кладенци Парцел БАЛЧИК Парцел Лозен Магазин ВАРНА Парцел Ботево Мезонет ВАРНА Парцел Тополи Търговски имот ВАРНА Търговски имот ВАРНА Магазин ВАРНА Други Златни пясъци Хотел в Пампорово Фабрика в Пампорово Търговски имот в Пампорово Тристаен апартамент в Пампорово Стая в Пампорово Склад в Пампорово Производствен имот в Пампорово Парцел в Пампорово Паркомясто в Пампорово Офис в Пампорово Многостаен апартамент в Пампорово Мезонет в Пампорово Магазин в Пампорово Къща в Пампорово Земеделски имот в Пампорово Земеделска земя в Пампорово Заведение в Пампорово Жилищна сграда в Пампорово Етаж от къща в Пампорово Едностаен апартамент в Пампорово Други в Пампорово Двустаен апартамент в Пампорово Гараж в Пампорово Газстанция в Пампорово Вила в Пампорово Бензиностанция в Пампорово Ателие, Таван в Пампорово Автомивка в Пампорово

Парцел Пампорово

 • Начална цена
 • 208480.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 2961 кв.м.

 • Срок:
 • 19.02.2018 до 19.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-20

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

1. НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80371.244.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2961 кв. м. (две хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За курортен хотел, почивен дом, находящ се в землището на гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолчн, к.к. Пампорово, за който имот е отреден УПИ XV-114, кв. 8 по плана на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрен със Заповед № 146/27.04.2005 г. на Кмета на Община Чепеларе, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 80371.244.115, 80371.244.116, 80371.244.84, 80371.244.247.,Още Парцел за продажба в Пампорово

Парцел Пампорово- 128250.00лв.
Парцел Пампорово- 174825.00лв.
Парцел Пампорово- 37125.00лв.
Парцел Пампорово- 77625.00лв.
Парцел Пампорово- 13500.00лв.
0.54669594764709