Парцел в ПЪРВОМАЙ за 2216.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЪРВОМАЙ > Парцел

Парцел в ПЪРВОМАЙ

Допълнителна информация

  Начална цена: 2216.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 369 кв.м.
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване: 2018-03-14
  Адрес: кв. Дебър, местност"Кабата каладж. чеир"
  ЧСИ: Стефан Горчев
  Телефон: 032/650072; 0877/843337
  Email: gorchev@lg-bg.com

Всички имоти за ПЪРВОМАЙ
Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20168250400276 - ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета категория, находящ се в местността „Кабата калад ...