Парцел Добревци Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 7776.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 13312 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • местност "Лехата"

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.318.156 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто петдесет и шест), находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралнитре регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Лехата", с площ: 13 312 (тринадесет хиляди триста и дванадесет) кв. м., с трайно предназназначение на територия: Защитена, с начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2190005, в квартал: 99032, при съседи: ПИ с идентификатор 14218.221.284 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка двеста двадесет и едно точка двеста осемдесет и четири), ПИ с идентификатор 14218.318.177 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто седемдесет и седем), ПИ с идентификатор 14218.318.149 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто четиридесет и девет), ПИ с идентификатор 14218.221.271 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка двеста двадесет и едно точка двеста седемдесет и едно), ПИ с идентификатор 14218.221.270 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка двеста двадесет и едно точка двеста и седемдесет) и ПИ с идентификатор 14218.221.274 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка двеста двадесет и едно точка двеста седемдесет и четири). Описание по акт за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет), с начин на трайно ползване "Използв. ливада", десета категория, с площ от 13, 312 (тринадесет цяло, триста и дванадесет хилядни) декара, на местността "ЛЕХАТА", при граници и съседи: землищна граница, имот № 218003 (двеста и осемнадесет хиляди и три) - използв. ливада на насл. на Донка Цанкова Иванова и имот № 223019 (двеста двадесет и три хиляди и деветнадесет) - полски път на Община Габрово. Върху имота има следните ограничения: 64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се дейностите посочени в чл. 31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. НАЧАЛНА ЦЕНА: 7 776 (седем хиляди седемстотин седемдесет и шест) леваОще Парцел за продажба в ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО- 9216.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8784.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8088.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 7834.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8295.00лв.
0.012087821960449