Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 7776.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 5399 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • местност "Лехата"

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.318.157 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто петдесет и седем), находящ се в гр.Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралнитре регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Лехата", с площ: 5 399 (пет хиляди триста деветдесет и девет) кв. м., с трайно предназназначение на територия: Защитена, с начин на трайно ползване: Пасище, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2190001, в квартал: 99032, при съседи: ПИ с идентификатор 14218.318.177 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто седемдесет и седем), ПИ с идентификатор 14218.318.164 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто шестдесет и четири), ПИ с идентификатор 14218.318.161 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто шестдесет и едно), ПИ с идентификатор 14218.318.160 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто и шестдесет), ПИ с идентификатор 14218.318.159 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто петдесет и девет) и ПИ с идентификатор 14218.318.155 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто петдесет и пет); Описание по акт за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 219001 (двеста и деветнадесет хиляди и едно), с начин на трайно ползване "Пасище с храсти", десета категория, с площ от 5, 399 (пет цяло триста деветдесет и девет хилядни) декара, на местност "Лехата", при граници и съседи: имот № 223019 (двеста двадесет и три хиляди и деветнадесет) - полски път на Община - Габрово, имот № 218005 (двеста и осемнадесет хиляди и пет)- използв. ливада на наследници на Ивана Христова Генчева/Кардиева/, имот № 219021 (двеста и деветнадесет хиляди и двадесет и едно) - полска култура на Иван Стоянов Кънев, имот №219007 (двеста и деветнадесет хиляди и седем)- полска култура на наследници на Цвятко Рачев Терзиев и имот № 219003 (двеста и деветнадесет хиляди и три) - пасище, мера на наследници на Васил Леков Василев. Върху имота има следните ограничения: 64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности, с изключение на тези посочени в чл. 31 от ЗЗД и други дейности определени съсзаповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. НАЧАЛНА ЦЕНА: 7 776 (седем хиляди седемстотин седемдесет и шест) леваОще Парцел за продажба в ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО- 9216.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8784.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8088.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 7834.00лв.
Парцел ГАБРОВО- 8295.00лв.
0.17191600799561