Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 45495.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 133 кв.м.

 • Срок:
 • 22.01.2018 до 22.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-23

 • Адрес:
 • ул. "Божидар Здравков" № 3, ет.1

 • ЧСИ:
 • Людмила Тодорова Мурджанова

 • Телефон:
 • 032 - 624161

 • Email:
 • l_murdjanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

1/3 ид.част от Поземлен имот с идентификатор 56784.521.276, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, ул.Божидар Здравков №3, площ: 133 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 290, квартал 62, парцел ІХ-289, 290, съседи: 56784.521.275, 56784.521.1346, 56784.521.277, 56784.521.274; ведно с построените в него СОС с идентификатор 56784.521.276.1.1, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Пловдив, ул.Божидар Здравков №3, ет.1, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.276, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 60.00 кв.м., ведно с избено помещение с площ от 12 кв.м. ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата , ведно с паянтова постройка към етажа с площ от 12 кв.м., ниво:1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; под обекта-няма; над обекта-56784.521.276.1.2; стар идентификатор: няма; ведно със Сграда с идентификатор 56784.521.276.2, находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр.Пловдив, ул.Божидар Здравков №3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.276, стар идентификатор на поземления имот: няма, номер по предходен план на поземления имот: 290, квартал 62, парцел ІХ-289, 290, съседи на поземления имот: 56784.521.275, 56784.521.1346, 56784.521.277, 56784.521.274; застроена площ: 15 кв.м., брой етажи:1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.Още Парцел за продажба в ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ- 656000.00лв.
Парцел ПЛОВДИВ- 1120000.00лв.
Парцел ПЛОВДИВ- 45495.00лв.
Парцел ПЛОВДИВ- 74880.00лв.
Парцел ПЛОВДИВ- 74880.00лв.
0.015655994415283