Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в Росно Фабрика в Росно Търговски имот в Росно Тристаен апартамент в Росно Стая в Росно Склад в Росно Производствен имот в Росно Парцел в Росно Паркомясто в Росно Офис в Росно Многостаен апартамент в Росно Мезонет в Росно Магазин в Росно Къща в Росно Земеделски имот в Росно Земеделска земя в Росно Заведение в Росно Жилищна сграда в Росно Етаж от къща в Росно Едностаен апартамент в Росно Други в Росно Двустаен апартамент в Росно Гараж в Росно Газстанция в Росно Вила в Росно Бензиностанция в Росно Ателие, Таван в Росно Автомивка в Росно

Парцел Росно

 • Начална цена
 • 7040.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 1216 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • общ. Златарица

 • ЧСИ:
 • Силвия Велчева Косева

 • Телефон:
 • 062 - 605080

 • Email:
 • silvi_kosseva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63118.58.9, съгласно Скица № 15-344750-15.07.2016 г. на СГКК гр. Велико Търново, находящ се в с. Росно общ. Златарица, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-46/03.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1 216 кв. м. /хиляда двеста и шестнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи съгласно скица: поземлен имот с идентификатор 63118.58.22, поземлен имот с идентификатор 63118.58.23, поземлен имот с идентификатор 63118.58.7, поземлен имот с идентификатор 63118.58.16, поземлен имот с идентификатор 63118.58.8, а съгласно документ за собственост, представляващ ДВОРНО МЯСТО, с площ от 1 214,61 кв. м. /хиляда двеста и четиринадесет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, представляващо имот с № 058009 /петдесет и осем хиляди и девет/ в землището на с. Росно, ЕКАТТЕ 63118, общ. Златарица, обл. Велико Търново, бивш парцел IХ /девет римско/ от Стопанския двор на с. Росно, извън регулационния план и строителните граници на селото, при граници и съседи: имот № 058008 – Др. производствена база на „ТАРО“ ООД, имот № 000064 – Стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 058007 – Стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 058016 – Полски път на Община Златарица, ведно с построените в него битова сграда и навес – КЪЩА „БРИГАДЕН СТАН“.Още Парцел за продажба в Росно

Парцел Росно- 7040.00лв.
Парцел Росно- 6800.00лв.
Парцел Росно- 8304.00лв.
Парцел Росно- 8400.00лв.
Парцел Росно- 14700.00лв.
0.51976490020752