Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в Златни пясъци Фабрика в Златни пясъци Търговски имот в Златни пясъци Тристаен апартамент в Златни пясъци Стая в Златни пясъци Склад в Златни пясъци Производствен имот в Златни пясъци Парцел в Златни пясъци Паркомясто в Златни пясъци Офис в Златни пясъци Многостаен апартамент в Златни пясъци Мезонет в Златни пясъци Магазин в Златни пясъци Къща в Златни пясъци Земеделски имот в Златни пясъци Земеделска земя в Златни пясъци Заведение в Златни пясъци Жилищна сграда в Златни пясъци Етаж от къща в Златни пясъци Едностаен апартамент в Златни пясъци Други в Златни пясъци Двустаен апартамент в Златни пясъци Гараж в Златни пясъци Газстанция в Златни пясъци Вила в Златни пясъци Бензиностанция в Златни пясъци Ателие, Таван в Златни пясъци Автомивка в Златни пясъци

Парцел Златни пясъци

 • Начална цена
 • 1711836.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 8238 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • гр.Варна, к.к. „Чайка”, ВЕДНО с построените в имота СПОМАГАТЕЛНО СТОПАНСТВО, състоящо се от Блок № 3, представляващ четириетажна масивна сграда, с площ от 474 кв.м., едноетажна масивна сграда, състояща се от гаражни клетки, с обща застроена площ от 6

 • ЧСИ:
 • Станислава Дамянова Янкова

 • Телефон:
 • 052 627711

 • Email:
 • si719@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станислава Дамянова Янкова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФКАТОР 10135.2571.315, находящ се в гр.Варна, к.к. „Чайка”, с площ от 8 238 кв.м. съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-299/22.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, а съгласно преходна скица съставляващ ПИ с пл. № 580 по кадастралния план на к.к. „Чайка”, гр.Варна, одобрен със Заповед РД-02-14-2284/29.12.2000г. на МРРБ /идентичен с бивши имоти пл.№3141 и пл.№3142 по предходния план на комплекса/ с площ от 8266 кв.м., при граници: ПИ пл. № 579, пл. № 9557, пл. № 9554, пл. № 9556, пл. № 577, пл. № 9561, пл. № 481, пл. № 482, пл. № 9570 и път, ВЕДНО с построените в имота СПОМАГАТЕЛНО СТОПАНСТВО, състоящо се от Блок № 3, представляващ четириетажна масивна сграда, с площ от 474 кв.м., едноетажна масивна сграда, състояща се от гаражни клетки, с обща застроена площ от 631 кв.м., Перално стопанство, със застроена площ от 416 кв.м. и Сладкарски цех, със застроена площ от 330 кв.м. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1 711 836.20 лв. /един милион седемстотин и единадесет хиляди осемстотин тридесет и шест лева и двадесет стотинки /, от които: прилежаща земя /3 492 кв.м./- 261 381.56 лв. /двеста шестдесет и една хиляди триста осемдесет и едн лева и петдесет и шест стотинки/- не се дължи ДДС сграден фонд - 1 095 808.07лв. /един милион деветдесет и пет хиляди осемстотин и осем лева и седем стотинки/; земя /4 738 кв.м./- 354 646.57лв. /триста петдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/- с включен ДДСОще Парцел за продажба в Златни пясъци

Парцел Златни пясъци- 1711836.20лв.
Парцел Златни пясъци- 62320.00лв.
Парцел Златни пясъци- 289462.84лв.
Парцел Златни пясъци- 361828.55лв.
Парцел Златни пясъци- 1285470.00лв.
0.05678391456604