Парцел в Неделино за 2859.30 лв.

Имоти > Имоти от чси Неделино > Парцел

Парцел в Неделино

Допълнителна информация

  Начална цена: 2859.30 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 590 кв.м.
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване: 2018-02-20
  Адрес: ОБЛ. СМОЛЯН, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ГР. НЕДЕЛИНО
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Неделино
Всички имоти на ЧСИ

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI - 792 (шест. отреден на имот седемстотин деветдесет и две), кв. 120 (сто и двадесет) по ПУП на гр. Неделино, утвърден със Заповед №РД-23/12.01.1987г. на Председателя на ОНС гр. Смолян. Площ на имота - ...