Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

 • Начална цена
 • 81000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 487 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • ул. Мичман Саев

 • ЧСИ:
 • Уляна Колева Димоларова

 • Телефон:
 • 02 - 9516069

 • Email:
 • kantora@hhd.bg


Всички имоти на ЧСИ Уляна Колева Димоларова

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1297 /хиляда двеста деветдесет и седем/, заснет и нанесен през 2003 г. в кадастрални листове с № 617 /шестстотин и седемннадсет/ и № 594 /петстотин деветдесет и четири/ по кадастралния план на град София, местност „Южна градска територия V /пета/ част“, целият с площ от 974 /деветстотин седемдесет и четири/ квадратни метра, при съседи по скица: поземлен имот 1868 /хиляда осемстотин шестдесет и осем/, поземлен имот – път, поземлен имот 1146 /хиляда сто четиридесет и шест/, поземлен имот 1257 /хиляда двеста петдесет и седем/, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК представлява Поземлен имот с идентификатор: 68134.1007.1310, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София, район „Триадица“, ул. „Мичман Тодор Саев“, площ: 974 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно позлване: нива, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентифиактор: няма; номер по предходен план: 1297, съседи: 68134.1006.1130, 68134.1007.1307, 68134.1007.1349, 68134.1007.1311, 68134.1007.1312Още Парцел за продажба в СОФИЯ

Парцел СОФИЯ- 81000.00лв.
Парцел СОФИЯ- 71887.50лв.
Парцел СОФИЯ- 14850.00лв.
Парцел СОФИЯ- 81000.00лв.
Парцел СОФИЯ- 902340.00лв.
0.31614804267883