Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Парцел ВАРНА

 • Начална цена
 • 29723.62 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 95 кв.м.

 • Срок:
 • 14.02.2018 до 14.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-15

 • Адрес:
 • бул. Васил Левски

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

95 /ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ/ КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от поземлен имот с идентификатор 10135.2559.226 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, две, две, шест/, СЪГЛАСНО СКИЦА находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-03-1304/05.10.2010г. / 05.10.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА. Адрес на поземления имот: гр.Варна, п.к. 9000, бул. "Васил Левски". Площ: 320 /триста и двадесет /кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 6401 /шест хиляди четиристотин и едно/, квартал: 5 /пети/, при съседи: 10135.2559.272, А СЪГЛАСНО КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, район Приморски, ул. Васил Левски /по удостоверение за данъчна оценка/, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №6401 /шест хиляди четиристотин и едно/ кв.5 /пети/ по плана на 17 /седемнадесети/ микрорайон на гр.Варна, попълнен на кадастрална основа със Заповед № РП-184/29.08.2007год. на Кмета на Р-н Приморски, Общ.Варна, идентичен с част от ПИ 1529 - част /хиляда петстотин двадесет и девет - част/ от плана 1937 год.; с площ на имота по скица 338.00 /триста тридесет и осем/ кв.м., а по удостоверение за данъчна оценка 375.00 /триста седемдесет и пет/ кв.м., при граници: УПИ I /първи/ - общински.Още Парцел за продажба в ВАРНА

Парцел ВАРНА- 627075.00лв.
Парцел ВАРНА- 1900000.00лв.
Парцел ВАРНА- 84135.37лв.
Парцел ВАРНА- 377286.40лв.
Парцел ВАРНА- 143793.60лв.
0.0094718933105469