Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Парцел ВАРНА

 • Начална цена
 • 4480.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 600 кв.м.

 • Срок:
 • 07.01.2018 до 07.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-08

 • Адрес:
 • 1/6 ИДЧ ОТ 10135.5401.2536

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20157110400520 Изходящ №: 35433 / 11.12.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 07.02.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЕЛЕНКО ГЕОРГИЕВ ЕЛЕНКОВ, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20157110400520 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: 1/6 /една шеста/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 10135.5401.2536 /едно нула едно три пет точка пет четири нула едно точка две пет три шест/ с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., находящ се в гр. Варна, с.о. "Боровец Север", при граници: 10135.5401.3070, 10135.5401.4021, 10135.5401.2543, 10135.5401.9510, ведно с 1/6 /една шеста/ идеална част от построената в имота сграда с идентификатор 10135.5401.2536.1 /едно нула едно три пет точка пет четири нула едно точка две пет три шест точка едно/. Върху имота има вписани 5 броя възбрани по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  4 480.00 лв. (четири хиляди четиристотин и осемдесет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20157110400520. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 08.02.2018 г. от 11.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Парцел за продажба в ВАРНА

Парцел ВАРНА- 627075.00лв.
Парцел ВАРНА- 1900000.00лв.
Парцел ВАРНА- 84135.37лв.
Парцел ВАРНА- 377286.40лв.
Парцел ВАРНА- 143793.60лв.
0.014261960983276