Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Парцел Топола Парцел Топола Склад ПЛОВДИВ Земеделска земя Емона Офис ВАРНА Парцел Топола Хотел в Сарая Фабрика в Сарая Търговски имот в Сарая Тристаен апартамент в Сарая Стая в Сарая Склад в Сарая Производствен имот в Сарая Парцел в Сарая Паркомясто в Сарая Офис в Сарая Многостаен апартамент в Сарая Мезонет в Сарая Магазин в Сарая Къща в Сарая Земеделски имот в Сарая Земеделска земя в Сарая Заведение в Сарая Жилищна сграда в Сарая Етаж от къща в Сарая Едностаен апартамент в Сарая Други в Сарая Двустаен апартамент в Сарая Гараж в Сарая Газстанция в Сарая Вила в Сарая Бензиностанция в Сарая Ателие, Таван в Сарая Автомивка в Сарая

Парцел Сарая

 • Начална цена
 • 31680.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 13213 кв.м.

 • Срок:
 • 06.01.2018 до 06.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-07

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Георги Тарльовски

 • Телефон:
 • 034 918 181

 • Email:
 • office@gtarlyovski.com


Всички имоти на ЧСИ Георги Тарльовски

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в местността „ДАЛЪКА“ в землището на с. Сарая, ЕКАТТЕ 65437, Община Пазарджик, Пазарджишка област, с площ от 13.213 дка (тринадесет декара и двеста и тринадесет квадратни метра). Начин на трайно ползване: Бензиностанция, V (пета) категория – парцел № 30 (тридесет) от масив № 57 (петдесет и седми), съставляваща имот № 057030 (нула петдесет и седем хиляди и тридесет) по плана за земеразделяне на землището на с. Сарая, при грани и съседи: № 000050 – полски път на Община Пазарджик, № 057056 – нива на ПРОГРЕС 2001 ООД, № 057041 – канал на Община Пазарджик В и № 057045 – канал на Община Пазарджик В, за който имот е отреден УПИ I–30 – За търговски комплекс и бензиностанция с газстанция със Заповед № 5/08.01.2003 г. За имота е издадено Разрешение за строеж № 31/28.01.2005 г., което е загубило правното си действие, съгласно чл. 153, ал. 2 от ЗУТ. За обекта няма открита строителна площадка, съгласно чл. 157 от ЗУТ, към 18.01.2017 г.Още Парцел за продажба в Сарая

Парцел Сарая- 31680.00лв.
Парцел Сарая- 18000.00лв.
Парцел Сарая- 29700.00лв.
0.052556037902832