Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

 • Начална цена
 • 217012.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 453 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Стоян Благоев Якимов

 • Телефон:
 • 0700 20 844

 • Email:
 • yakimov@yakimov.eu


Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401541 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 13.06.2017 г., собственост на Петя Петрова Стаменова, Иванка Петрова Стаменова, Иванка Тодорова Стаменова, Юлия Тодорова Стаменова, Михаил Тодоров Стаменов и Зоя Тодорова Стаменова, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1383.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 48 от 12.10.2011 г. На Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Надежда“, м. „бул. Станке Димитров“, ул. „Екзарх Стефан“ № 98, с площ 453 кв. м., при съседи: 68134.1383.2086, 68134.1383.35, 68134.1383.2007, 68134.1383.774, 68134.1383.33; СГРАДА с идентификатор 68134.1383.34.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД- 18 – 48 от 12.10.2011 г. На изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: град София, район Надежда, ул. „Екзарх Стефан“ № 98, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1383.34, със застроена площ от 53 кв. м., брой етажи: 1. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Искова молба № 4, том 13, вх. Рег. № 58036 от 20.11.2013 г., Възбрана на ЧСИ Стоян Якимов. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 217 012.50 лв. /двеста и седемнадесет хиляди дванадесет лева и петдесет стотинки/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 09.02.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 08.01.2018 г. и завършва на 08.02.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е определен Михаил Стаменов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440401541. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 09.02.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 15.12.2017 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/Още Парцел за продажба в СОФИЯ

Парцел СОФИЯ- 81000.00лв.
Парцел СОФИЯ- 71887.50лв.
Парцел СОФИЯ- 14850.00лв.
Парцел СОФИЯ- 81000.00лв.
Парцел СОФИЯ- 902340.00лв.
0.030493021011353