Парцел в Старо село за 2666.25 лв.

Имоти > Имоти от чси Старо село > Парцел

Парцел в Старо село

Допълнителна информация

  Начална цена: 2666.25 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 336 кв.м.
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване: 2018-02-27
  Адрес:
  ЧСИ: Румен Димитров
  Телефон: 068/601137
  Email: office@rumendimitrov.eu

Всички имоти за Старо село
Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70500.70.105 по КК и КР на с.Старо село, общ.Троян, обл.Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-20 от 24.03.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-11-1398 от 13.12.2011 г. на Н-к СГКК ...