Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в Павел баня Фабрика в Павел баня Търговски имот в Павел баня Тристаен апартамент в Павел баня Стая в Павел баня Склад в Павел баня Производствен имот в Павел баня Парцел в Павел баня Паркомясто в Павел баня Офис в Павел баня Многостаен апартамент в Павел баня Мезонет в Павел баня Магазин в Павел баня Къща в Павел баня Земеделски имот в Павел баня Земеделска земя в Павел баня Заведение в Павел баня Жилищна сграда в Павел баня Етаж от къща в Павел баня Едностаен апартамент в Павел баня Други в Павел баня Двустаен апартамент в Павел баня Гараж в Павел баня Газстанция в Павел баня Вила в Павел баня Бензиностанция в Павел баня Ателие, Таван в Павел баня Автомивка в Павел баня

Парцел Павел баня

 • Начална цена
 • 945.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 1005 кв.м.

 • Срок:
 • 15.02.2018 до 15.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-16

 • Адрес:
 • местност "ДО ВОДЕНИЦАТА"

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55021.170.452 (петдесет пет хиляди и двадесет и едно, точка, сто и седемдесет, точка, четиристотин петдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД–18-61/31.08.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, местност „ДО ВОДЕНИЦАТА“, с площ 1005 кв. м (хиляда и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000452 (нула, нула, нула, четиристотин петдесет и две), съседи: 55021.170.831, 55021.501.15, 55021.170.451, а по документ за собственост: ИМОТ 000452 (нула, нула, нула, четиристотин петдесет и две), находящ се в землището на гр. Павел Баня, ЕКАТТЕ 55021 (петдесет пет хиляди и двадесет и едно), обл. Стара Загора, с площ 1.004 дка. (един декар и четири квадратни метра), местността „ДО ВОДЕНИЦАТА“, при граници и съседи: имот № 000451 – др. тер. нестоп. – на Община Павел баня, имот № 000847 – населено място – гр. Павел баня, имот № 000831 – канал – на Община Павел баня.Още Парцел за продажба в Павел баня

Парцел Павел баня- 945.00лв.
Парцел Павел баня- 506.25лв.
Парцел Павел баня- 540.00лв.
Парцел Павел баня- 1050.00лв.
Парцел Павел баня- 562.50лв.
0.015708208084106