Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в Павел баня Фабрика в Павел баня Търговски имот в Павел баня Тристаен апартамент в Павел баня Стая в Павел баня Склад в Павел баня Производствен имот в Павел баня Парцел в Павел баня Паркомясто в Павел баня Офис в Павел баня Многостаен апартамент в Павел баня Мезонет в Павел баня Магазин в Павел баня Къща в Павел баня Земеделски имот в Павел баня Земеделска земя в Павел баня Заведение в Павел баня Жилищна сграда в Павел баня Етаж от къща в Павел баня Едностаен апартамент в Павел баня Други в Павел баня Двустаен апартамент в Павел баня Гараж в Павел баня Газстанция в Павел баня Вила в Павел баня Бензиностанция в Павел баня Ателие, Таван в Павел баня Автомивка в Павел баня

Парцел Павел баня

 • Начална цена
 • 506.25 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 776 кв.м.

 • Срок:
 • 15.02.2018 до 15.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-16

 • Адрес:
 • местност "ДИК БАЛАБАН"

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55021.132.30 (петдесет пет хиляди и двадесет и едно, точка, сто тридесет и две, точка, тридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД – 18-61/31.08.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, местност „ДИК БАЛАБАН“, с площ: 776 кв. м (седемстотин седемдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 132030 (сто тридесет и две хиляди и тридесет), съседи: 55021.132.715, 55021.132.6, 55021.132.5, 55021.132.31, а по документ за собственост: НИВА находяща се в местността „ДИК БАЛАБАН“ с площ от 0.775 дка (нула декара и седемстотин седемдесет и пет квадратни метра), шеста категория, находяща се в землището на гр. Павел Баня, ЕКНМ 55021 (петдесет пет хиляди и двадесет и едно), обл. Стара Загора, съставляваща имот 132030 (сто тридесет и две хиляди и тридесет) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 132006, имот № 715 полски път на Община Павел Баня, имот № 132031, имот № 132005 на н-ците на Стойно Иванов Караиванов;Още Парцел за продажба в Павел баня

Парцел Павел баня- 945.00лв.
Парцел Павел баня- 506.25лв.
Парцел Павел баня- 540.00лв.
Парцел Павел баня- 1050.00лв.
Парцел Павел баня- 562.50лв.
0.12313580513