Имоти > Паркомясто

Всички имоти в Паркомясто от ЧСИ

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

Люлин", ул. 109
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.04.2013 до 27.05.2013
Обявяване на: 2013-05-28

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 15975.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1283 кв.м.

ул. Одрин N: 117
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.04.2013 до 22.05.2013
Обявяване на: 2013-05-23

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 3525.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11 кв.м.

ул. Средна гора № 95
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.04.2013 до 22.05.2013
Обявяване на: 2013-05-23

Паркомясто Продановци

Паркомясто Продановци

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: Продановци
Квадратура 4638 кв.м.

местност "ДО БИЧКИЯТА", землище на с.Продановци, община САМОКОВ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.04.2013 до 29.05.2013
Обявяване на: 2013-05-30

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 11340.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.

гр. София, ул. Вълшебно биле 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.04.2013 до 30.05.2013
Обявяване на: 2013-05-31

Паркомясто Белица

Паркомясто Белица

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Белица
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.04.2013 до 27.05.2013
Обявяване на: 2013-05-28

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 5250.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. Атанас Узунов
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.04.2013 до 10.05.2013
Обявяване на: 2013-05-11

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 4200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. Атанас Узунов
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.04.2013 до 10.05.2013
Обявяване на: 2013-05-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 4200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. Атанас Узунов
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.04.2013 до 10.05.2013
Обявяване на: 2013-05-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 4725.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. Атанас Узунов
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.04.2013 до 10.05.2013
Обявяване на: 2013-05-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 3807.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул."Добри Немиров" № 10-12, паркомясто № 7, без разрешение за ползване
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.04.2013 до 13.05.2013
Обявяване на: 2013-05-14

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 3807.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул."Добри Немиров" № 10-12, паркомясто № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.04.2013 до 13.05.2013
Обявяване на: 2013-05-14

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 3300.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. „Пловдивско поле” № 11А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.04.2013 до 29.05.2013
Обявяване на: 2013-05-30

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 14288.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

ул. Кутловица 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2013 до 09.05.2013
Обявяване на: 2013-05-10

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 9358.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. Кутловица 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2013 до 09.05.2013
Обявяване на: 2013-05-10

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 12607.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. Кутловица 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2013 до 09.05.2013
Обявяване на: 2013-05-10

Паркомясто БУРГАС

Паркомясто БУРГАС

Цена: 0.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 0 кв.м.

(1415-2012) УЛ. ИВАЙЛО №61-63
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.03.2013 до 29.04.2013
Обявяване на: 2013-04-30

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 13282.56 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

ул.Три уши 121
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.03.2013 до 29.04.2013
Обявяване на: 2013-04-30

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул.Доброволец 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.03.2013 до 29.04.2013
Обявяване на: 2013-04-30

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 6480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул.Доброволец 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.03.2013 до 29.04.2013
Обявяване на: 2013-04-30

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 1500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11 кв.м.

ул. „Камелия” № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.04.2013 до 15.05.2013
Обявяване на: 2013-05-16

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 9504.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр. София, р-н "Витоша", ул. "Проф. Иван Дуйчев" № 12 Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.03.2013 до 22.04.2013
Обявяване на: 2013-04-23

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 26400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.03.2013 до 15.04.2013
Обявяване на: 2013-04-16

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 3104.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 14 кв.м.

гр. Варна, ул."Оборище" № 20
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.03.2013 до 01.04.2013
Обявяване на: 2013-04-02

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2013 до 25.03.2013
Обявяване на: 2013-03-26

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

гр.София, р-н.Витоша, ул."Майстор Миленко Радомирец"32, паркомясто 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.02.2013 до 22.03.2013
Обявяване на: 2013-03-25

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 102750.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 159 кв.м.

ул. Васка Баларева № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.02.2013 до 21.03.2013
Обявяване на: 2013-03-22

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 3300.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

ул. „Пловдивско поле” № 11А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.02.2013 до 21.03.2013
Обявяване на: 2013-03-22

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8144.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8684.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8956.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7611.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7744.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7490.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7896.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 9078.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8326.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7466.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8442.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, 0876 835 655 ПЧСИ Валентин Василев
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2013 до 12.03.2013
Обявяване на: 2013-03-13

Паркомясто ХАСКОВО

Паркомясто ХАСКОВО

Цена: 11250.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 21 кв.м.

бул. Съединение 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.02.2013 до 18.03.2013
Обявяване на: 2013-03-19

Паркомясто ПЛЕВЕН

Паркомясто ПЛЕВЕН

Цена: 4848.00 лв.

Населено място: ПЛЕВЕН
Квадратура 16 кв.м.

УЛ. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 9
Окръжен съд: Плевен
Срок: 21.02.2013 до 21.03.2013
Обявяване на: 2013-03-22

Паркомясто ПЛЕВЕН

Паркомясто ПЛЕВЕН

Цена: 4848.00 лв.

Населено място: ПЛЕВЕН
Квадратура 16 кв.м.

УЛ. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 9
Окръжен съд: Плевен
Срок: 21.02.2013 до 21.03.2013
Обявяване на: 2013-03-22

Паркомясто ПЛЕВЕН

Паркомясто ПЛЕВЕН

Цена: 4848.00 лв.

Населено място: ПЛЕВЕН
Квадратура 16 кв.м.

УЛ. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 9
Окръжен съд: Плевен
Срок: 21.02.2013 до 21.03.2013
Обявяване на: 2013-03-22

Паркомясто ПЛЕВЕН

Паркомясто ПЛЕВЕН

Цена: 4848.00 лв.

Населено място: ПЛЕВЕН
Квадратура 16 кв.м.

УЛ. ИНДЖЕ ВОЙВОДА 9
Окръжен съд: Плевен
Срок: 21.02.2013 до 21.03.2013
Обявяване на: 2013-03-22

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 10616.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. Кутловица 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2013 до 14.03.2013
Обявяване на: 2013-03-15

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 12032.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

ул. Кутловица 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2013 до 14.03.2013
Обявяване на: 2013-03-15

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 10616.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. Кутловица 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2013 до 14.03.2013
Обявяване на: 2013-03-15

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 12032.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

ул. Кутловица 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2013 до 14.03.2013
Обявяване на: 2013-03-15

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. Кутловица 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2013 до 14.03.2013
Обявяване на: 2013-03-15

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. Кутловица 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2013 до 14.03.2013
Обявяване на: 2013-03-15

Паркомясто БУРГАС

Паркомясто БУРГАС

Цена: 0.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 12 кв.м.

(1415-2012) УЛ. ИВАЙЛО №61-63
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.02.2013 до 01.03.2013
Обявяване на: 2013-03-04

Паркомясто Лозно

Паркомясто Лозно

Цена: 74040.00 лв.

Населено място: Лозно
Квадратура 4500 кв.м.

местността „ЛОЗЕНСКИ МЕХАНИ“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 08.02.2013 до 08.03.2013
Обявяване на: 2013-03-11

Паркомясто Хисаря

Паркомясто Хисаря

Цена: 4800.00 лв.

Населено място: Хисаря
Квадратура 16 кв.м.

ГР.ХИСАР, УЛ."ШЕЙНОВО" № 9, ПАРКОМЯСТО Р 6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.02.2013 до 04.03.2013
Обявяване на: 2013-03-05

Паркомясто Хисаря

Паркомясто Хисаря

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: Хисаря
Квадратура 15 кв.м.

ГР.ХИСАР, УЛ."ШЕЙНОВО" № 9, ПАРКОМЯСТО Р 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.02.2013 до 04.03.2013
Обявяване на: 2013-03-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 3456.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

ул."Топра Хисар" №13
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.02.2013 до 11.03.2013
Обявяване на: 2013-03-12

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

бул. България № 79
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.02.2013 до 04.03.2013
Обявяване на: 2013-03-05

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 79
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.02.2013 до 04.03.2013
Обявяване на: 2013-03-05

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 79
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.02.2013 до 04.03.2013
Обявяване на: 2013-03-05

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 16604.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11 кв.м.

ул. Три уши №121
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2013 до 20.02.2013
Обявяване на: 2013-02-21

Паркомясто ПЛЕВЕН

Паркомясто ПЛЕВЕН

Цена: 6480.00 лв.

Населено място: ПЛЕВЕН
Квадратура 31 кв.м.

улица «Св.св.Кирил и Методий» №18
Окръжен съд: Плевен
Срок: 05.02.2013 до 05.03.2013
Обявяване на: 2013-03-06

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 3384.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

гр.София, ж.к. "Люлин-7", ул. "Добри Немиров" № 10-12, паркомясто в подземните гаражи № 4, в груб строеж
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.01.2013 до 21.02.2013
Обявяване на: 2013-02-22

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 3384.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

гр.София, ж.к. "Люлин-7", ул. "Добри Немиров" № 10-12, паркомясто в подземните гаражи № 7, в груб строеж
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.01.2013 до 21.02.2013
Обявяване на: 2013-02-22

Паркомясто ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Паркомясто ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 7650.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 15 кв.м.

ул. "Стоян Коледаров" № 44, секция Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.01.2013 до 11.02.2013
Обявяване на: 2013-02-12

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 4260.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул."Кръстец"11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.01.2013 до 12.02.2013
Обявяване на: 2013-02-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 4260.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул."Кръстец"11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.01.2013 до 12.02.2013
Обявяване на: 2013-02-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 4970.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

ул."Кръстец"11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.01.2013 до 12.02.2013
Обявяване на: 2013-02-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 4260.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул."Кръстец"11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.01.2013 до 12.02.2013
Обявяване на: 2013-02-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 4260.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул."Кръстец"11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.01.2013 до 12.02.2013
Обявяване на: 2013-02-13

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 1875.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11 кв.м.

ул. „Камелия” № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2013 до 20.02.2013
Обявяване на: 2013-02-21

Паркомясто ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ

Цена: 868.13 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 14 кв.м.

ул. „Захари Княжевски” № 2, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.01.2013 до 12.02.2013
Обявяване на: 2013-02-13

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2559.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 17 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2559.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 17 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2085.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 14 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2325.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 3402.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2943.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 20 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2733.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2055.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 14 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 14 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2913.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 19 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2325.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 3270.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 22 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 3003.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 20 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2415.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2415.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 2808.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 19 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 3072.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 20 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 3474.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 3543.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 24 кв.м.

УЛ. БОРОВЕЦ, 19А
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 5184.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.

УЛ. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ, № 2-4
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 5040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.

УЛ. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ, № 2-4
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 4896.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ, № 2-4
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 6120.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.

УЛ. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ, № 2-4
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 6120.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.

УЛ. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ, № 2-4
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.01.2013 до 04.02.2013
Обявяване на: 2013-02-05

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7575.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 25 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.01.2013 до 11.02.2013
Обявяване на: 2013-02-12

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7575.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.01.2013 до 11.02.2013
Обявяване на: 2013-02-12

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 6500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

УЛ.ДОБРОВОЛЕЦ 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2012 до 20.01.2013
Обявяване на: 2013-01-21

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

УЛ.ДОБРОВОЛЕЦ 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2012 до 20.01.2013
Обявяване на: 2013-01-21

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 2820.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11 кв.м.

ул. Средна гора № 95
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.12.2012 до 18.01.2013
Обявяване на: 2013-01-21

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

бул, „Европа"ет.1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.12.2012 до 10.01.2013
Обявяване на: 2013-01-11

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 14 кв.м.

гр. Варна, ж.к. "Бриз"
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.12.2012 до 03.01.2013
Обявяване на: 2013-01-04

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 18300.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

гр. София, жилищна група „Южен парк”, блок 112
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2012 до 07.01.2013
Обявяване на: 2013-01-08

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители