Всички имоти от категория Паркомясто на търг от ЧСИ

 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХVІІІ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.11.2014 до 15.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-16
  Виж повече
 • 6912.00 лв.
 • Паркомясто
  18 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 8145.00 лв.
 • Паркомясто
  20 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 8793.00 лв.
 • Паркомясто
  19 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 7506.00 лв.
 • Паркомясто
  14 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6192.00 лв.
 • Паркомясто
  15 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6066.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6192.00 лв.
 • Паркомясто
  22 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 8667.00 лв.
 • Паркомясто
  18 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 9027.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5202.00 лв.
 • Паркомясто
  17 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 8298.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 4914.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 7938.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6498.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5193.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5193.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6138.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6498.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 4905.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6498.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5193.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6138.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5193.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 4905.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6498.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5193.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5490.00 лв.
 • Паркомясто
  22 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 10827.00 лв.
 • Паркомясто
  14 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5490.00 лв.
 • Паркомясто
  15 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 7578.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6354.00 лв.
 • Паркомясто
  14 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5490.00 лв.
 • Паркомясто
  19 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 9378.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5193.00 лв.
 • Паркомясто
  27 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 7794.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6354.00 лв.
 • Паркомясто
  17 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6642.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6354.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6354.00 лв.
 • Паркомясто
  17 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6930.00 лв.
 • Паркомясто
  19 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 7506.00 лв.
 • Паркомясто
  15 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6066.00 лв.
 • Паркомясто
  15 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5778.00 лв.
 • Паркомясто
  15 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 5778.00 лв.
 • Паркомясто
  17 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6642.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6354.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 4914.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ул. "Ралевица" № 100
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 6354.00 лв.
 • Паркомясто
  18 кв.м., СОФИЯ
  ул. ГРИВИЦА № 5, ПАРКОМЯСТО № 7
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 31.10.2014 до 01.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-02
  Виж повече
 • 2850.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  ул. ГРИВИЦА № 5, ПАРКОМЯСТО № 3
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 31.10.2014 до 01.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-02
  Виж повече
 • 2250.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  ул. ГРИВИЦА № 5, ПАРКОМЯСТО 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 31.10.2014 до 01.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-02
  Виж повече
 • 2250.00 лв.
 • Паркомясто
  19 кв.м., СОФИЯ
  ул. ГРИВИЦА № 1 - 3, ПАРКОМЯСТО № 8
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 31.10.2014 до 01.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-02
  Виж повече
 • 3300.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., СОФИЯ
  ул. ГРИВИЦА № 1 - 3, паркомясто 7
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 31.10.2014 до 01.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-02
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Паркомясто
  14 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  гр.Кърджали, кв.„Възрожденци", бул."Христо Ботев" № 87
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-05
  Виж повече
 • 4824.00 лв.
 • Паркомясто
  11 кв.м., ВАРНА
  УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ, № 6, ПАРКОМЯСТО 3
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.10.2014 до 24.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-25
  Виж повече
 • 15840.00 лв.
 • Паркомясто
  22 кв.м., СОФИЯ
  ул. „Борис Христов“ № 4
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 24.10.2014 до 24.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-25
  Виж повече
 • 29520.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  ул.Рила № 8
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.10.2014 до 20.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-21
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, к.к. "Чайка" сграда срещу ВСУ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.10.2014 до 24.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-25
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, местност „Фатрико дере” /„Студен дол”/, СО „Траката 520-6” № 807
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.10.2014 до 12.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-13
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Паркомясто
  11 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Камелия" № 3
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 13.10.2014 до 13.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-14
  Виж повече
 • 2293.21 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул.ПЕТКО МАШЕВ №11
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 10.10.2014 до 10.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-11
  Виж повече
 • 4200.00 лв.
 • Паркомясто
  25 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.10.2014 до 20.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-21
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Паркомясто
  17 кв.м., СОФИЯ
  ГР.СОФИЯ, В.З. "МАЛИНОВА ДОЛИНА" , УЛ.197
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 03.10.2014 до 03.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-04
  Виж повече
 • 7002.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  на град София, местността „ЦГЧ-Зона В-16", ул. „Кръстец“11
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 03.10.2014 до 03.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-04
  Виж повече
 • 1620.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  град София, местността „ЦГЧ-Зона В-16", ул. „Кръстец“11
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 03.10.2014 до 03.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-04
  Виж повече
 • 1620.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., СОФИЯ
  град София, местността „ЦГЧ-Зона В-16", ул. „Кръстец“11
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 03.10.2014 до 03.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-04
  Виж повече
 • 1620.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ул."Струма", вх.А, ет.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.09.2014 до 29.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-30
  Виж повече
 • 6600.00 лв.
 • Паркомясто
  24 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ул."Струма", вх.А, ет.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.09.2014 до 29.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-30
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Паркомясто
  38 кв.м., СОФИЯ
  ж.к. Люлин -8, ул. 400 № 34, ет.-1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.09.2014 до 15.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-16
  Виж повече
 • 9360.00 лв.
 • Паркомясто
  38 кв.м., СОФИЯ
  ж.к. Люлин-8, ул. 400 № 34
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.09.2014 до 15.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-16
  Виж повече
 • 9360.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, бул."Демокарация" N 7, ет.-1, обект 11
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.09.2014 до 20.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-21
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Паркомясто
  20 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, ул. "Доктор Вълкович" № 2
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 13.09.2014 до 13.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-14
  Виж повече
 • 2625.00 лв.
 • Паркомясто
  24 кв.м., ВАРНА
  УЛ."Константин Доганов" 17
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.09.2014 до 06.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-07
  Виж повече
 • 2200.00 лв.
 • Паркомясто
  24 кв.м., ВАРНА
  УЛ."Константин Доганов" 17
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.09.2014 до 06.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-07
  Виж повече
 • 2200.00 лв.
 • Паркомясто
  17 кв.м., СОФИЯ
  ул. Кутловица 27
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 02.09.2014 до 02.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-03
  Виж повече
 • 9584.00 лв.
 • Паркомясто
  19 кв.м., СОФИЯ
  ул. Кутловица 27
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 02.09.2014 до 02.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-03
  Виж повече
 • 10864.00 лв.
 • Паркомясто
  12 кв.м., СОФИЯ
  ул. Кутловица 27
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 02.09.2014 до 02.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-03
  Виж повече
 • 7120.00 лв.
 • Паркомясто
  14 кв.м., СОФИЯ
  ул. Цветан Минков № 10
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 29.08.2014 до 29.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-30
  Виж повече
 • 8536.00 лв.
 • Паркомясто
  38 кв.м., СОФИЯ
  ж.к. Люлин-8, ул. 400 № 34
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 29.08.2014 до 29.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-30
  Виж повече
 • 9360.00 лв.
 • Паркомясто
  38 кв.м., СОФИЯ
  ж.к. Люлин -8, ул. 400 № 34, ет.-1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 29.08.2014 до 29.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-30
  Виж повече
 • 9360.00 лв.
 • Паркомясто
  14 кв.м., ВАРНА
  м-т "Ален Мак", кв.Виница
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.08.2014 до 24.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-25
  Виж повече
 • 1232.00 лв.
 • Паркомясто
  13 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, С. О. "Ален мак", срещу входа на ВСУ "Ченоризец Храбър"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 17.08.2014 до 17.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-18
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ВАРНА
  местност „Фатрико дере” /„Студен дол”/, СО „Траката 520-6” № 807
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.08.2014 до 18.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-19
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Паркомясто
  14 кв.м., ВАРНА
  ул."Дебър"24
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 04.08.2014 до 04.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-05
  Виж повече
 • 5250.00 лв.
 • Паркомясто
  14 кв.м., ВАРНА
  ул."Дебър"24
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 04.08.2014 до 04.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-05
  Виж повече
 • 5250.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ул."Струма", вх.А, ет.1, гараж 12
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.08.2014 до 01.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-02
  Виж повече
 • 8250.00 лв.
 • Паркомясто
  24 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ул."Струма", вх.А, ет.1, гараж 11
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.08.2014 до 01.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-02
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХL
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХІХ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8017.92 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХVІІІ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8017.92 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХVІІ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХVІ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХV
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХІV
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХІІІ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХІІ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХІ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХХ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХІХ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Паркомясто
  16 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Съединение“, ПАРКОМЕСТО № ХХVІІІ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 8640.00 лв.