Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

 • Начална цена
 • 800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 13 кв.м.

 • Срок:
 • 07.12.2017 до 07.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-08

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Стоян Благоев Якимов

 • Телефон:
 • 0700 20 844

 • Email:
 • yakimov@yakimov.eu


Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20148440403484 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 04.05.2015 г. и повторно оценени, собственост на „Никстрой Реал Естейтс” ЕООД, находящи се в дворно място, находящо се в гр. София, район Люлин, съставляващо УПИ IV- 825 в квартал 45 по плана на гр. София, местността Люлин трети микрорайон, с площ от 1650 кв.м., при съседи: улица, УПИ V- 855, УПИ VI- 68, УПИ IX- за спортен комплекс и УПИ XI за озеленяване, ЗАЕДНО с правото да се построи върху имота жилищна сграда, състояща се от две самостоятелни секции, с кафе-бар, пет магазина /частично разположени в едноетажно допълващо застрояване/, пет надземни гаража, четири офиса със самостоятелен вход и жилищен етаж – 4 апартамента, шест типови жилищни етажа всеки с по 6 апартамента и в подпокривното пространство – 2 апартамента и 4 мезонета, съгласно разрешение за строеж № 1025/14.12.2005 г. на гл. архитект на София и одобрени архитектурни проекти, ЗАЕДНО с всички бъдещи подобрения върху имота, а именно:     1. МАЗЕ № 5, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 6.70 кв.м., при съседи: коридор, коридор, мазе № 6, двор; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 592 лв. /петстотин деветдесет и два лева/.  2.  МАЗЕ № 6, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по  документи от 7.51 кв.м., при съседи: мазе № 5, двор, мазе № 7, коридор; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 656 лв. /шестотин петдесет и шест лева/ 3. МАЗЕ № 7, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 7.36 кв.м., при съседи: мазе № 6, двор, коридор, коридор; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 640 лв. /шестотин и четиридесет лева/. 4. МАЗЕ № 8, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 5.84 кв.м., при съседи: коридор, мазе № 9, мазе № 13, коридор; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 512 лв. /петстотин и дванадесет лева/.  5. МАЗЕ № 9, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 5.51 кв.м., при съседи: коридор, мазе № 10, мазе № 12, мазе № 8; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/. 6. МАЗЕ № 10, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по  документи от 5.44 кв.м., при съседи: мазе № 9, коридор, двор, двор, мазе № 11; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/. 7. МАЗЕ № 11, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 6.16 кв.м., при съседи: мазе № 10, двор, мазе № 16, коридор, мазе № 12; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 336 лв. /триста тридесет и шест лева/. 8. МАЗЕ № 12, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 5.87 кв.м. при съседи: мазе № 9, мазе № 11, коридор, мазе № 13; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 512 лв. /петстотин и дванадесет лева/. 9. МАЗЕ № 13, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 5.67 кв.м., при съседи:мазе № 8, мазе № 12, коридор, коридор; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 496 лв. /четиристотин деветдесет и шест лева/. 10. МАЗЕ № 14, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 5.70 кв.м., при съседи: коридор, мазе № 15, мазе № 19, коридор; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 496 лв. /четиристотин деветдесет и шест лева/. 11. МАЗЕ № 15, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 5.44 кв.м., при съседи: коридор, мазе № 16, мазе № 18, мазе № 14; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/. 12. МАЗЕ № 16, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 5.44 кв.м., при съседи: коридор, мазе № 11, двор, мазе № 17, мазе № 15; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/. 13. МАЗЕ № 17, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 5.44 кв.м., при съседи: мазе № 16, двор, мазе № 20, коридор, мазе № 18; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/. 14. МАЗЕ № 18, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 5.45кв.м., при съседи: мазе № 15, мазе № 17, коридор, мазе № 19; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/. 15. МАЗЕ № 19, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по документи от 3.08 кв.м., при съседи: мазе № 14, мазе № 18, коридор, коридор; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 176 лв. /сто седемдесет и шест лева/.   16.  МАЗЕ № 20, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по  документи от 3.21 кв.м., при съседи: мазе № 17, двор, асансьорно помещение, мазе № 21, коридор; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 176 лв. /сто седемдесет и шест лева/. 17. МАЗЕ № 21, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по  документи от 3.02 кв.м., при съседи: коридор, мазе № 20, асансьорно помещение, мазе № 22; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 192 лв. /сто деветдесет и два лева/. 18. МАЗЕ № 22, находящо се в гр. София, жк Люлин 3, бл. 384, вх. А, сутерен, с площ по  документи от 3.63 кв.м., при съседи: коридор, мазе № 21, асансьорно помещение, мазе № 23; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 219, том XXIII, вх.рег. № 69536/23.12.2014 г. и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 320 лв. /триста и двадесет лева/.   19. Паркомясто № 1 – открито, с площ по документи от 12.50 кв.м., при съседи: ограда,  двор, двор, паркомясто № 2; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 224, том VII, вх.рег. № 23851/29.04.2015 г. /Поправка на възбрана № 96, том IX, вх.рег. № 29768/27.05.2015 г./ и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 800.00 лв. /осемстотин лева/. 20.  Паркомясто № 2 – открито, с площ по документи от 12.50 кв.м., при съседи: паркомясто № 1, ограда, паркомясто № 3, двор; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 224, том VII, вх.рег. № 23851/29.04.2015 г. /Поправка на възбрана № 96, том IX, вх.рег. № 29768/27.05.2015 г./ и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 800.00 лв. /осемстотин лева/.  21.  Паркомясто № 24 – открито, с площ по документ от 12.50 кв.м., при съседи: двор, паркомясто № 23, ограда, паркомясто № 24; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 224, том VII, вх.рег. № 23851/29.04.2015 г. /Поправка на възбрана № 96, том IX, вх.рег. № 29768/27.05.2015 г./ и Договорна ипотека № 146, том LVIII, вх.рег. № 76668/2006 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 800.00 лв. /осемстотин лева/.  Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 на 08.01.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 07.12.2017 г. и завършва на 07.01.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен Явор Георгиев Димитров, тел. 0888/030887. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, BG35FINV915071BGN0J6RL, BIC КОД: FINVBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20148440403484. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 08.01.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.  Дата: 21.11.2017 г.  гр. София Частен съдебен изпълнител: ________________ /Ст. Якимов/Още Паркомясто за продажба в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ- 11200.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
0.010638952255249