Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Парцел Топола Парцел Топола Склад ПЛОВДИВ Земеделска земя Емона Офис ВАРНА Парцел Топола Хотел в ДОБРИЧ Фабрика в ДОБРИЧ Търговски имот в ДОБРИЧ Тристаен апартамент в ДОБРИЧ Стая в ДОБРИЧ Склад в ДОБРИЧ Производствен имот в ДОБРИЧ Парцел в ДОБРИЧ Паркомясто в ДОБРИЧ Офис в ДОБРИЧ Многостаен апартамент в ДОБРИЧ Мезонет в ДОБРИЧ Магазин в ДОБРИЧ Къща в ДОБРИЧ Земеделски имот в ДОБРИЧ Земеделска земя в ДОБРИЧ Заведение в ДОБРИЧ Жилищна сграда в ДОБРИЧ Етаж от къща в ДОБРИЧ Едностаен апартамент в ДОБРИЧ Други в ДОБРИЧ Двустаен апартамент в ДОБРИЧ Гараж в ДОБРИЧ Газстанция в ДОБРИЧ Вила в ДОБРИЧ Бензиностанция в ДОБРИЧ Ателие, Таван в ДОБРИЧ Автомивка в ДОБРИЧ

Паркомясто ДОБРИЧ

 • Начална цена
 • 1397760.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 4852 кв.м.

 • Срок:
 • 07.11.2017 до 07.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-08

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Лучия Тасева

 • Телефон:
 • 058 – 600313; 0 888 - 808 709

 • Email:
 • kstoyanova@luchiataseva.com


Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ "ФОНТАНА", находящ се в гр. Добрич, ул. "България" №14-А /четиринадесет "А"/, етаж -1 /минус едно/, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.141.1.5 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, едно, четири, едно, точка, едно, точка, пет/, със застроена площ от 4852 /четири хиляди осемстотин петдесет и два/ кв.м., с предназначение: гараж в сграда, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлени имоти с идентификатор 72624.623.141 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, едно, четири, едно/ и идентификатор 72624.623.617 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, едно, седем/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 72624.623.141.1.6, 72624.623.141.1.4, 72624.623.141.1.3, 72624.623.141.1.2, под обекта - няма, над обекта - няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Описание: Обектът подземен паркинг се намира под площад „Демокрация“ в първа зона, ЦГЧ. Сградата е въведена в експлоатация през 1981 г. В обекта има работещи ел. и ВиК инсталация. Конструкцията на обекта е сглобяема промишлена номенклатура: 140 броя стоманобетонови колони с размери 40/40 см, надлъжни и напречни стоманобетонови греди, стоманобетонови покривни елементи. Подовата настилка е стоманобетонова с 10 см. подложен бетон М15, изчислена за натоварване от автомобили. Обособени са две помещения – офис и склад. Под, стени и таван – бетон, дограма ПВЦ. Има изход за пешеходци на североизток към съседния обект и площада. Изградена напълно инфраструктура, изпълнена вертикална планировка, благоустрояване, изразяващо се в изградените подпорни стени, плочници, градинки и др., които се поддържат от Община Добрич. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Законна ипотека, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №58, том 1, дв.вх.рег.№9669/13.10.2015г. за сумата от 1022500 евро; Възбрана , вписана в СВ - гр. Добрич, акт №48, том 1, дв.вх.рег.№621/26.01.2017 г. по изпълнително дело №20167370401664; Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №54, том 1, дв.вх.рег.№672/21.01.2017 г.Още Паркомясто за продажба в ДОБРИЧ

Паркомясто ДОБРИЧ- 1397760.00лв.
Паркомясто ДОБРИЧ- 1747200.00лв.
Паркомясто ДОБРИЧ- 2184000.00лв.
8.5303330421448