Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 7043.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 19 кв.м.

 • Срок:
 • 13.10.2017 до 13.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-14

 • Адрес:
 • ул. Филип Македонски № 37

 • ЧСИ:
 • Петко Илиев

 • Телефон:
 • 032 – 632224; 032-622347

 • Email:
 • petkoiliev007@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

½ (една втора) идеална част от: 18,53/ 545,80 (осемнадесет цяло петдесет и три стотни върху петстотин четиридесет и пет цяло и осемдесет стотни) идеални части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.522.374.3.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, седем, четири, точка, три, точка, едно, девет), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-16-959/ 12.05.2010г. на Началник на СГКК-Пловдив, с административен адрес на обекта: гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 37 (тридесет и седем), етаж -1 (минус първи), разположен в обема на сграда №3 (три), с идентификатор №56784.522.374.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, седем, четири, точка, три), построена в поземлен имот с идентификатор №56784.522.374 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, седем, четири), с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива: 1 (едно), със застроена площ на подземния гараж от 545,80 кв.м. (петстотин четиридесет и пет квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, които 18.53/ 545.80 (осемнадесет цяло петдесет и три стотни върху петстотин четиридесет и пет цяло и осемдесет стотни) идеални части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.522.374.3.19 съгласно титул за собственост представляват ГАРАЖНА КЛЕТКА № 3 (три), разположена на кота – 3,80 м. (минус три метра и осемдесет сантиметра) в двуетажна сграда – тяло „Г“ (буква „Г“), съставляваща ново допълващо застрояване в югоизточната част на УПИ I-374 (парцел първи с планоснимачен номер триста седемдесет и четири), от квартал 348 (триста четиридесет и осми) – нов, 275 (двеста седемдесет и пети) – стар по регулационния план на град Пловдив, „Триъгълника“, одобрен със Заповед №405/ 20.05.1985г., с административен адрес: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Филип Македонски“ № 37 (тридесет и седем), при граници на имота: ул. Филип Македонски, УПИ II-375, УПИ VIII-403 и УПИ IX-374, която гаражна клетка е със застроена площ от 18,53 кв.м. (осемнадесет квадратни метра и петдесет и три квадратни дециметра), трета поред от общо десет, броена от североизток към югозапад, в югоизточната част на подземния гараж, при граници на гаражната клетка: от югоизток – външна стена, от североизток – гаражна клетка №2, от северозапад – обща площ за маневриране, от югозапад – гаражна клетка №4, ведно със съответните идеални части от общите площи за маневриране и подход/рампа/ към гаража, ведно със съответните идеални части от общите части на сграда с идентификатор №56784.522. 374.3, както и съответното право на строеж върху мястото, в което е построена, съставляващо поземлен имот с идентификатор №56784.522.374Още Паркомясто за продажба в ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ- 18000.00лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 7043.20лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 19920.00лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 24900.00лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 5940.00лв.
0.38469004631042