Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

 • Начална цена
 • 6074.40 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 21 кв.м.

 • Срок:
 • 13.10.2017 до 13.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-14

 • Адрес:
 • гр. Варна, п.к. 9000, СО „Пчелина”

 • ЧСИ:
 • Станислава Дамянова Янкова

 • Телефон:
 • 052 627711

 • Email:
 • si719@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станислава Дамянова Янкова

20,70 КВ. М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.3506.1594.1.23, находящ се в гр. Варна, Община Варна, Варненска област, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, СО „Пчелина”, етаж: -2 /минус две/, посочен в документ за собственост като подземен етаж, представляващ ПАРКОМЯСТО № 8, попадащ в сграда № 1 /едно/, изградена в груб строеж, с изпълнени носеща конструкция, покривна конструкция и извършени частични довършителни работи по смисъла на пар. 5 т. 46 от ДР на ЗУТ, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1594, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 305.80 кв.м., при граници по кадастрална схема: на същия етаж - няма, под обекта: няма, над обекта: самостоятелни обекти с идентификатори 10135.3506.1594.1.15; 10135.3506.1594.1.14 и 10135.3506.1594.1.18; при граници на паркомястото в документ за собственост: паркомясто № 7, паркомясто № 9, двор, маневрено хале, отгоре - двор, стар идентификатор: няма, както и съответните за паркомястото 1.4004 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1594. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 6 074.40 лв. /шест хиляди седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/Още Паркомясто за продажба в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА- 5440.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
Паркомясто ВАРНА- 9466.40лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
Паркомясто ВАРНА- 4225.50лв.
0.064850091934204