Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

 • Начална цена
 • 7200.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 12 кв.м.

 • Срок:
 • 30.09.2017 до 30.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-31

 • Адрес:
 • ул. Цветан Минков № 10, тел. 0876 835 655-ПЧСИ Валентин Василев

 • ЧСИ:
 • Мирослав Колчев Колев

 • Телефон:
 • 02 / 980 13 67

 • Email:
 • miroslav_kolev2006@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Мирослав Колчев Колев

Паркомясто М 2 (две), находящо се в гр. София, Столична община, район '"Сердика"', ул. "Цветан Минков"№ 10 (десет), в сутерена на кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ от 12,32 (дванадесет цяло и тридесет и две стотни) квадратни метра,ведно с 0,691% (нула цяло и шестстотин деветдесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 2,88(две цяло и осемдесет и осем стотни) квадратни метра, със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, описано по-долу; Начална цена, от която ще започне наддаването е в размер на 7 200,00 лв. /седем хиляди и двеста лева/, представляваща 80 на 100 от стойността на имота съобразно предходна продан Паркомясто № 3 (три), находящо се в гр. София, Столична община, район "'Сердика'", ул. "Цветан Минков"№ 10 (десет), в сутерена на кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ от 13,74 (тринадесет цяло и седемдесет и четири стотни) квадратни метра, ведно с 0,771% (нула цяло и седемстотин седемдесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3,21 (три цяло и двадесет и една стотни) квадратни метра, със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, описано по-долу; Начална цена, от която ще започне наддаването е в размер на 10 020,00 лв. /десет хиляди и двадесет лева/, представляваща 80 на 100 от стойността на имота съобразно предходна продан Паркомясто № 7 (седем), находящо се в гр. София, Столична община, район '"Сердика"', ул. "Цветан Минков"№ 10 (десет), в сутерена на кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ от 12,36 (дванадесет цяло и тридесет и шест стотни) квадратни метра, ведно с 0,694% (нула цяло и шестстотин деветдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 2,89(две цяло и осемдесет и девет стотни) квадратни метра, със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, описано по-долу; Начална цена, от която ще започне наддаването е в размер на 7 200,00 лв. /седем хиляди и двеста лева/, представляваща 80 на 100 от стойността на имота съобразно предходна продан Паркомясто № 8 (осем), находящо се в гр. София, Столична община, район "'Сердика'", ул. "Цветан Минков" № 10 (десет), в сутерена на кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ от 12,78 (дванадесет цяло и седемдесет и осем стотни) квадратни метра, ведно с 0,717% (нула цяло и седемстотин и седемнадесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 2,99 (две цяло и деветдесет и девет стотни) квадратни метра, със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, описано по-долу; Начална цена, от която ще започне наддаването е в размер на 7 440,00 лв. /седем хиляди четиристотин и четиридесет лева/, представляваща 80 на 100 от стойността на имота съобразно предходна продан Паркомясто № 11 (единадесет), находящо се е гр. София, Столична община, район "'Сердика'", ул. "Цветан Минков"№ 10 (десет), в сутерена на кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ от 14,78 (четиринадесет цяло и седемдесет и осем стотни) квадратни метра, ведно с 0,830% (нула цяло и осемстотин и тридесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3,45 (три цяло и четиридесет и пет стотни) квадратни метра, със съответните идеални части от правото на строеж, върху дворното място, описано по-долу Начална цена, от която ще започне наддаването е в размер на 10 740,00 лв. /десет хиляди седемстотин и четиридесет лева/, представляваща 80 на 100 от стойността на имота съобразно предходна проданОще Паркомясто за продажба в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
0.017055988311768