Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

 • Начална цена
 • 12000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 17 кв.м.

 • Срок:
 • 30.09.2017 до 30.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-31

 • Адрес:
 • гр. София, район Люлин, жилищен комплекс Люлин 2, бул. ”Панчо Владигеров” №74, паркомясто 4

 • ЧСИ:
 • Никола Попов

 • Телефон:
 • 02 – 9631026; 0877 661120

 • Email:
 • nikola_popov847@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Никола Попов

17.40/1246,14 (седемнадесет цяло и четиридесет стотни върху хиляда двеста четиридесет и шест цяло и четиринадесет стотни) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ГАРАЖ ПАРКИНГ с административен адрес: гр. София, район Люлин, жилищен комплекс Люлин 2, бул. ”Панчо Владигеров” №74, разположен на кота -2.80 (минус две цяло и осемдесет стотни) метра, минус първи етаж в 10 (десет) етажна сграда 1 (едно) (КУЛА ЗАПАД), с идентификатор 68134.4356.589.1.78 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка четири хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин осемдесет и девет, точка едно, точка, седемдесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно схема № 4036/13.10.2009 г. на СГКК-гр.София, който идентификатор е с един брой ниво и с обща застроена площ 1246,14 (хиляда двеста четиридесет и шест цяло и четиринадесет стотни) квадратни метра, при граници на същия етаж: няма, под обекта – няма, над обекта: 68134.4356.589.1.77, 68134.4356.589.1.74, 68134.4356.589.1.73, 68134.4356.589.1.72, 68134.4356.589.1.71, 68134.4356.589.1.76, 8134.4356.589.1.75, и при граници по архитектурен проект: от две страни двор и две страни улица, с разпределени права за ползване за паркомясто № 4 (четири) с площ от 17,40 (седемнадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м., при граници: изток – манервено пространство, от запад – двор, от юг – паркомясто 3 и от север – паркомясто 5, изградено в степен на завершеност „груб строеж”, съгласно разрешение за строеж № 158 от 18.03.2008 г. от Столична община, Дирекция „Архитектура и градоустройство” и одобрени архитектурни проекти от 18.08.2008 г., заедно с 0,22 % (нула цяло двадесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, описано по-горе.Още Паркомясто за продажба в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ- 11200.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
0.0085480213165283