Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

 • Начална цена
 • 6000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 16 кв.м.

 • Срок:
 • 11.09.2017 до 11.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-12

 • Адрес:
 • гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" бл. 36, вх. А, ПАРКОМЯСТО 173

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

½ идеални части от паркомясто № 172, представляващо 1/98, с принадлежащите му 2,86 кв. м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж ½ идеални части от паркомясто № 173, представляващо 1/98 с принадлежащите му 2,86 кв. м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни на гаража самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.2555.277.1.122, 10135.2555.277.131, 10135.2555.277.1.129, 10135.2555.277.1.127, 10135.2555.277.1.128, 10135.2555.277.1.125, стар идентификатор - няма, описан в документ за собственост като подземен гараж, находящ се в сутерена на сграда за комплексно обслужване жилищна част „Вива 4” в гр. Варна, община Варна, Варненска област, район Приморски, в УПИ № I, административни и обществено обслужващи дейности в кв. 19 по плана на 23 подрайон на града на кота - 5.90 включващ паркоместа за 98 коли, представляващи 2/98 (две деветдесет и осми) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10135.2555.277.1.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД -18-92/14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, район Приморски, ул. Димитър Икономов” № 36 вх. А (буква "A")| ет. 2 (минус две) в сграда (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.277, с предназначение на самостоятелния обект - гараж в сграда, брой нива на обектa (едно), целият с площ от 2 984.10 кв.м. На основание чл. 485 от ГПК във вр. с чл. 468 от ГПК определям началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот: ½ иделани части от паркомясто № 172 с цената от 6 000.00 лева /шест хиляди лева/, на основание чл. 113 ал. 9 от ЗДДС не се дължи ДДС. На основание чл. 485 от ГПК във вр. с чл. 468 от ГПК определям началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот: ½ иделани части от паркомясто № 173 с цената от 6 000.00 лева /шест хиляди лева/, на основание чл. 113 ал. 9 от ЗДДС не се дължи ДДС, определена съобразно чл. 485 във вр. чл. 468 ГПК.Още Паркомясто за продажба в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА- 5440.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
Паркомясто ВАРНА- 9466.40лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
Паркомясто ВАРНА- 4225.50лв.
0.037001132965088