Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

 • Начална цена
 • 3750.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 8 кв.м.

 • Срок:
 • 27.08.2017 до 27.09.2017

 • Обявяване:
 • 2017-09-28

 • Адрес:
 • ул. Филип Станиславов № 9А, тел. 0898 469 779-Василев

 • ЧСИ:
 • Мирослав Колчев Колев

 • Телефон:
 • 02 / 980 13 67

 • Email:
 • miroslav_kolev2006@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Мирослав Колчев Колев

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, изградени на етап „груб строеж“, в жилищната сграда с апартаменти, офиси и подземни гаражи, построена в поземления имот, находящ се в град София, СО, район "Слатина", улица "Филип Станиславов" № 9А /девет, буква "А"/, съставляващ УПИ IX - 474 /девети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и четири/ в кв. 184 /сто осемдесет и четири/ по плана на град София, местност "Подуене-Редута", целият с площ от 264 /двеста шестдесет и четири/ кв.м., при съседи: улица "Филип Станиславов", УПИ VIII-473 /осми отреден за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и три/, УПИ X - 485 /десети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин осемдесет и пет/, УПИ XI - 484 /единадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин осемдесет и четири/ и УПИ XII - 475 /дванадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и пет/, а именно: ПАРКОМЯСТО № 3 /три/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: от запад - подземна улица, от север - паркомясто № 2 /две/, от изток УПИ XI - 484 /единадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин осемдесет и четири/, от юг - паркомясто № 4 /четири/, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; ПАРКОМЯСТО № 4 /четири/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: от запад - подземна улица, от север - паркомясто № 3 /три/, от изток УПИ XI - 484 /единадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин осемдесет и четири/, от юг - УПИ XII - 475 /дванадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и пет/, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; ПАРКОМЯСТО № 5 /пет/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: паркомясто № 6 /шест/, подземна улица, калкан, улица, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; ПАРКОМЯСТО № 6 /шест/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: склад, машинно помещение, подземна улица, паркомясто № 5 /пет/, улица, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; ПАРКОМЯСТО № 7 /седем/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: вътрешен двор, паркомясто № 8 /осем/, подземна улица, улица, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; ПАРКОМЯСТО № 8 /осем/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: вътрешен двор, паркомясто № 9 /девет/, подземна улица и паркомясто № 7 /седем/ улица, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; ПАРКОМЯСТО № 9 /девет/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: вътрешен двор, паркомясто № 10 /десет/, подземна улица, паркомясто № 8 /осем/, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; ПАРКОМЯСТО № 10 /десет/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: вътрешен двор, паркомясто № 11 /единадесет/, подземна улица, паркомясто № 9 /девет/, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; ПАРКОМЯСТО № 11 /единадесет/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: вътрешен двор, рампа, подземна улица, паркомясто № 10 /десет/, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; ПАРКОМЯСТО № 12 /дванадесет/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: от две страни - подземна улица, паркомясто № 13 /тринадесет/, калкан, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот.; ПАРКОМЯСТО № 13 /тринадесет/, находящо се в подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, кота - 3,00 /минус три/, с площ от 8,00 /осем/ кв.м., при съседи: подземна улица, паркомясто № 3 /три/, паркомясто № 4 /четири/, калкан, паркомясто № 12 /дванадесет/, заедно с припадащите му се 0,728 % /нула цяло седемстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот.Още Паркомясто за продажба в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ- 11200.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
0.011374950408936