Офис в СВИЩОВ за 28890.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СВИЩОВ > Офис

Офис в СВИЩОВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 28890.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 46 кв.м.
  Срок: 03.11.2018 до 03.12.2018
  Обявяване: 2018-12-04
  Адрес:
  ЧСИ: Дияна Живкова Колева - Стефанска
  Телефон: 062 - 600033
  Email: sis_d.koleva@abv.bg

Всички имоти за СВИЩОВ
Всички имоти на ЧСИ Дияна Живкова Колева - Стефанска

недвижим имот, идентификатор по кадастралната карта 65766.702.2088.3.5, находящ се в гр. Свищов, ул. „Цар Освободител" № 2, ет. 1, представляващ офис № 2, състоящ се от офис, тераса и санитарен възел, с обща застроена площ от 45,90 кв. м., заедно с Уг ид. част от общия коридор към офисите, който е част от двуетажна сграда - монолитна, която е построена в Урегулиран поземлен имот I в кв. 53 по подробния устройствен план на гр. Свищов, който УПИ е с площ от 1680,00 кв. м. и която сграда е ситуирана на калкан на съществуващата сграда в съседния източен имот, при граници и съседи на офиса: север - външен зид (улица), изток - външен зид (сграда на БТК), запад - офис № 1 и сервизно помещение на офис № 1 - собственост на Илко Кръстителски, юг - външен зид (двор), заедно със съответните идеални части от общите части на гореописаната сграда и заедно с правото на строеж за построяването на офиса и прилежащите му помещения. Самостоятелния обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.2088; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 65766.702.2088.3.4; под обекта - 65766.702.2088.3.3, 65766.702.2088.3.2; над обекта - няма