Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 34425.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 55 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:
 • ул. Найчо Цанов № 15

 • ЧСИ:
 • Драгомира Димитрова Митрова

 • Телефон:
 • 032 - 269000

 • Email:
 • dragomira_mitrova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Драгомира Димитрова Митрова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.524.185.5.20 /пет шест седем осем четири точка пет две четири точка едно осем пет точка пет точка две нула/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със запоред: КД-14-16-888/28.05.2013г, с адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „Найчо Цанов” № 15 /петнадесет/, ет. 1 /едно/, който СОС се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.185, с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 54.63 кв.м. /петдесет и четири цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.524.185.5.17, 56784.524.185.5.16; под обекта: няма; над обекта: 56784.524.185.5.2, 56784.524.185.5.3, ВЕДНО с 4.724 % /четири цяло седемстотин двадесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградатаОще Офис за продажба в ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ- 47600.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 34425.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 32000.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 95076.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 124480.00лв.
1.1746170520782