Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Офис ВАРНА

 • Начална цена
 • 657699.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 361 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 76, ет.8

 • ЧСИ:
 • Станислава Дамянова Янкова

 • Телефон:
 • 052 627711

 • Email:
 • si719@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станислава Дамянова Янкова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор № 10135.2556.311.1.7, находящ се в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 76, ет.8, с предназначение- за ОФИС, брой нива на обекта- 1, с площ от 361 кв.м., при граници по схема: на същия етаж- няма; под обекта- 10135.2556.311.1.6; над обекта- няма, с описание на имота в документ за собственост като: Реално обособена част от осми етаж на девететажна административна сграда, находяща се в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 76, състояща се от стаи №№ 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816 и два коридора, с обща застроена площ от 326 кв.м., при граници: от три страни дворно място, асансьор, стълбище, коридор, ВЕДНО с 4,1250 % идеални части от общите части на сградата, КАКТО и 386,90 кв.м., представляващи 4,1250 % идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2556.311, с адрес на поземления имот гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 76, с площ от 9 347 кв.м., с трайно предназначение на територията- урбенизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, при граници по скица: ПИ с идентификатори №№ 10135.2556.310, 10135.2556.25, 10135.2556.314, 10135.2556.312, 10135.2556.309, 10135.2556.12; със стар идентификатор № 424, квартал 996, парцел III, с описание на имота в документ за собственост като: ДВОРНО МЯСТО, с площ от 9380 кв.м., съставляващо УПИ № III-ТПО в кв. 996 по плана на 5 подрайон на гр.Варна, при граници на УПИ по скица: бул. „Цар Освободител”, ул. „Ангел Кънчев”, УПИ № I, УПИ № II и алея. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 657 699.20 лв. /шестстотин петдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/, от които: земя /386,60 кв.м./ - 92 856 лв. /деветдесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест лева/- върху достигнатата крайна цена ще бъде начислен ДДС; офис - 564 843.20 лв. /петстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и три лева и двадесет стотинки/Още Офис за продажба в ВАРНА

Офис ВАРНА- 32293.90лв.
Офис ВАРНА- 657699.20лв.
Офис ВАРНА- 99720.45лв.
Офис ВАРНА- 16200.00лв.
Офис ВАРНА- 6022.50лв.
0.03718090057373