Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 95076.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 101 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе"№82, бл.1, ет.2, обект 5

 • ЧСИ:
 • Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева

 • Телефон:
 • 032 - 262426

 • Email:
 • mariana_obretenova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.510.195.1.2 /пет шест седем осем четири. пет едно нула.едно девет пет.едно.две/, адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „ Пещерско шосе ” № 82, бл.1, ет.2, обект 5, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разполо-жена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.195 /пет шест седем осем четири. пет едно нула.едно девет пет/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 100,50 кв.м. /сто цяло и петдесет кв.м./, ниво: 1 /едно/, прилежащи части: 2,939 % ид.части /две цяло деветстотин тридесет и девет стотни процента/ от общите части на сградата и 9,08 % ид.чадти /девет цяло и нула осем стотни процента/ от общите части на офисите, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.510.195.1.3, 56784.510.195.1.1, под обекта: 56784.510.195.1.32, 56784.510.195.1.31, над обекта: 56784.510.195.1.9, 56784.510. 195.1.8, 56784.510.195.1.7, заедно с 49.20/4982 ид. ч./ четири-десет и девет цяло и двадесет стотни върху четири хиляди деветстотин осемдесет и две идеални части/ от поземлен имот 56784.510.195 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет/ с административен адрес : гр.Пловдив, бул.” Пещерско шосе” № 82-82А , 82Б, трайно предназначение на терито-рията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване /над 15 м./, площ: 4948 кв.м. /чети-ри хиляди деветстотин четиридесети осем кв.м./, номер по предходен план: 195 /сто деветдесет и пет/, квартал: 2 /две/ по плана на парк „Отдих и култура-юг”, парцел: ХІХ – 195 /деветнадесет римско – сто деветдесет и пет/, при съседи: 56784.510.180, 56784.510.9506, 56784.510.178, 56784.510.9550.Още Офис за продажба в ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ- 32000.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 95076.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 124480.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 148608.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 61492.50лв.
0.037361860275269