Земеделски имот Брезе Едностаен апартамент Свети Влас Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Хотел в ПАЗАРДЖИК Фабрика в ПАЗАРДЖИК Търговски имот в ПАЗАРДЖИК Тристаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Стая в ПАЗАРДЖИК Склад в ПАЗАРДЖИК Производствен имот в ПАЗАРДЖИК Парцел в ПАЗАРДЖИК Паркомясто в ПАЗАРДЖИК Офис в ПАЗАРДЖИК Многостаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Мезонет в ПАЗАРДЖИК Магазин в ПАЗАРДЖИК Къща в ПАЗАРДЖИК Земеделски имот в ПАЗАРДЖИК Земеделска земя в ПАЗАРДЖИК Заведение в ПАЗАРДЖИК Жилищна сграда в ПАЗАРДЖИК Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК Едностаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Други в ПАЗАРДЖИК Двустаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Гараж в ПАЗАРДЖИК Газстанция в ПАЗАРДЖИК Вила в ПАЗАРДЖИК Бензиностанция в ПАЗАРДЖИК Ателие, Таван в ПАЗАРДЖИК Автомивка в ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

 • Начална цена
 • 31488.75 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 31 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • ул. „Цар Шишман“ № 10, ет. 3

 • ЧСИ:
 • Добромир Иванов Даскалов

 • Телефон:
 • 034 460 119

 • Email:
 • ddaskalov@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.802.1.12 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, нула, две, точка, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 10, ет. 3, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, площ на самостоятелния обект: 31,10 кв.м. (тридесет и един цяло и десет стотни кв.м.), ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.802.1.11; под обекта: 55155.503.802.1.8 и над обекта: 55155.503.802.1.15, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.802.1.12 се намира в сграда с идентификатор 55155.503.802.1 ( пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, нула, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“, площ на сградата: 256 кв.м. (двеста петдесет и шест кв.м.), брой етажи: 6, предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.503.802.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.802 (ет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, нула, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 10, площ на поземления имот: 256 кв.м. (двеста петдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс, номер по предходен план: 5030810, квартак: 376, парцел: V, при съседи на поземления имот: 55155.503.578; 55155.503.804; 55155.503.803; 55155.503.9585 и 55155.503.801, ВЕДНО с 4,75 кв.м. (четири цяло и седемдесет и пет стотни кв.м.) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.503.802.1. Сграда с идентификатор 55155.503.802.1 е въведена в екплоатация, съгласно Удостоверение № 75/25.03.2009 г. за въвеждане в еклоатация, издадено от Главен архитект на Община Пазарджик. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 31 488,75 лева (тридесет и една хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.



Още Офис за продажба в ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК- 9711.36лв.
Офис ПАЗАРДЖИК- 31488.75лв.
Офис ПАЗАРДЖИК- 376992.00лв.
Офис ПАЗАРДЖИК- 14560.00лв.
Офис ПАЗАРДЖИК- 10790.40лв.
0.032446146011353