Многостаен апартамент в СОФИЯ за 65950.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 65950.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 110 кв.м.
  Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
  Обявяване: 2018-12-14
  Адрес: гр. София, ул. "Стоян Камбарев"
  ЧСИ: Милен Бъзински
  Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
  Email: atanasov_p@milenbazinski.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

Недвижим имот, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ), находящ се в град София, Столична община, район „Студентски“, съставляващ урегулиран поземлен имот УПИ I-2719, 2720 (първи, отреден за имоти с номера две хиляди седемстотин и деветнадесет и две хиляди седемстотин и двадесет) в квартал 48 (четиридесет и осем) по плана на гр. София, местност “Студентски град“, с площ от 1523 (хиляда петстотин двадесет и три) квадратни метра, при съседи съгласно скица: улица, улица, упи VII – за озел. И тп, УПИ VI-2719, 2720, УПИ II-47, отреден за офиси, УПИ III за офиси, в изграждащата се СЕДЕМЕТАЖНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с ателиета, магазини, офиси, ТИП, подземни гаражи и паркоместа, състояща се от две секции „А“ и „Б“ и съдържаща две сутеренни нива за подземни гаражи, паркоместа, складови и технически помещения, партер и седем жилищни етажа, с разгъната застроена площ на сградата от 6922,02 кв.м. /шест хиляди деветстотин двадесет и две цяло и две стотни/ квадратни метра, и обща застроена площ на сутерена от 3001,96 кв.м. /три хиляди и едно цяло и деветдесет и шест стотни/ квадратни метра, заедно с правото на строеж на обектите, които се изграждат в жилищната сграда, описани с протокол за опис от 29.11.2017 г., а именно: 42. АПАРТАМЕНТ № Б.5.3 /буква „Б“.пет.три/, находящ се на V /пети/ етаж в горепосочената жилищна сграда – Блок „Б“, на кота +14.25 /плюс четиринадесет цяло и двадесет и пет стотни/, състоящ се от входно антре, тоалетна, баня-тоалетна, дневна, трапезария с кухненски бокс, две спални, складово помещение с три тераси, със застроена площ от 109.85 /сто и девет цяло и осемдесет и пет/ кв. м., в която са включени: застроена площ на апартамента 109.40 /сто и девет цяло и четиридесет стотни/ кв. м. и застроена площ на складовото помещение от 0.45 /нула цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м., заедно с 1.25 % /едно цяло и двадесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.27 /четиринадесет цяло и двадесет и седем стотни/ кв. метра, при съседи: вътрешен двор, апартамент № А.5.7 /буква „А“.пет.седем/, апартамент № А.5.6. /буква „А“.пет.шест/, вътрешен двор, ателие № Б.5.4 /буква“Б“.пет.четири/, коридор, асансьорна шахта и апартамент № Б.5.2 /буква „Б“.пет.две/
NB!!! Сградата не е въведена в експлоатация и няма изградени външни връзки за ток и вода!
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - ПЧСИ Атанаска Петканова
email: [email protected]