Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА за 97686.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 97686.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 99 кв.м.
  Срок: 10.09.2018 до 10.10.2018
  Обявяване: 2018-10-11
  Адрес: ул. "Граг Николай Игнатиев" №46, вх.0, ет.1, ап.1
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.518.315.1.1 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет,точка, триста и петнадесет, точка, едно, точка, едно), гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД -18-65/30.05.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди), ул. "Граф Николай Игнатиев" № 46 (четиридесет и шест), вх. 0 (нула ), ет. 1 (едно), ап. 1 (едно), самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.315 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, триста и петнадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 99.36 кв. м. (деветдесет и девет цяло тридесет и шест стотни квадратни метра), прилежащи части: избено помещение № 26 (двадесет и шест), таванско помещение № 43 (четиридесет и три), Ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.518.315.1.2, 68850.518.315.1.25, под обекта: 68850.518.315.1.50, над обекта: 68850.518.315.1.4, стар идентификатор: няма, а по документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), разположен на I (първи) етаж от жилищната сграда на ЖСК "Електрон", находяща се в гр. Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" № 46 (четиридесет и шест), вход 0 (нула), който апартамент се състои от: две спални, кухня, дневна, трапезария, сервизни помещения, предверие и три балкона и е със застроена площ от 99.36 кв. м. (деветдесет девет цяло тридесет и шест стотни квадратни метра), с граници и съседи на апартамента: от изток - апартамент от друг вход; от запад - апартамент № Е на първи етаж и стълбище; от север - улица и от юг - двор и апартамент Е първи етаж, ЗАЕДНО с прилежащите му: избено помещение № 26 (двадесет и шест), с площ 7.14 кв. м. (седем цяло четиринадесет стотни квадратни метра), с граници: от изток - двор; от запад - мазе № 27, от север - коридор и от юг - двор, и таванско помещение № 43 (четиридесет и три), с площ 9.87 кв. м. (девет цяло осемдесет и седем стотни квадратни метра), с граници: от изток - коридор, от запад - двор, от север - таван № 42, от юг - таван № 44, както и ЗАЕДНО с 2.114 % (две цяло сто и четиринадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, в което е построена , представляващо (по у-ние за данъчна оценка) УПИ I (първи), в кв. 89 А (осемдесет и девет, буква "А") по плана на града.