Многостаен апартамент в БОТЕВГРАД за 60930.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БОТЕВГРАД > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в БОТЕВГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 60930.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 140 кв.м.
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване: 2018-06-26
  Адрес: гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Букорска“ №20
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за БОТЕВГРАД
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

Апартамент със застроена площ от 140 (сто и четиридесет) кв. метра, състоящ се от две стаи, хол, кабинет, кухня и сервизни помещения на първия етаж, заедно с източния гараж, със застроeна площ от 18 (осемнадесет) кв. метра, находящ се в гаражния етаж на жилищната сграда, заедно с трите избени помещения, находящи се в източната част на гаражния етаж, със светла площ: югоизточно-10.63 (десет цяло и шестдесет и три стотни) кв. метра, южно-6.41 (шест цяло и четиридесет и една стотни) кв. ме тра, североизточно-10.16 (десет цяло и шестнадесет стотни) кв. метра, както и ½ (една втора) идеална част от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо 306/1021 (триста и шест върху хиляда и двадесет и една) идеални части от поземлен имот с пл. номер 1553 (хиляда петстотин петдесет и трети), находящ се в кв.124 (сто двадесет и четвърти) по плана на гр. Ботевград, област София, с площ от 1021 (хиляда двадесет и един) кв. метра, за който имот е отреден УПИ II-1553 (втори за имот хиляда петстотин петдесет и трети) в кв.124 (сто двадесет и четвърти) по плана на гр. Ботевград, област София с урегулирана площ от 1000 (хиляда) кв. метра, с неуредени регулачни сметки, при съседи: улици от две стрaни, УПИ I-1566, УПИ XX-1565 и УПИ III-1554. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 60 930 лв. /шестдесет хиляди деветстотин и тридесет лева/.