Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 286065.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 239 кв.м.

 • Срок:
 • 21.01.2018 до 21.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-22

 • Адрес:
 • кв. Бояна, ул. Георги Войнтех № 1

 • ЧСИ:
 • Биляна Иванова Богданова

 • Телефон:
 • 02 - 9860954

 • Email:
 • bibogdanova@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Биляна Иванова Богданова

ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ с идентификатор № 68134.1942.963.1.2, което съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, ет. -1, ап. 2, с площ от 239,03 кв.м. и се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2 /две/ при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1: на същия етаж: 68134.1942.963.1.3; под обекта: няма; над обекта: няма; за ниво 2: на същия етаж: 68134.1942.963.1.1; 68134.1942.963.1.3; под обекта: 68134.1942.963.1.3; над обекта: 68134.1942.963.1.3; стар идентификатор: няма, а съгл. описание от документ за собственост: находящо се в град София, област София, Столична община, район Витоша, ул. "Георги Войтех" № l /едно/, стара ул. "734-та" и съставляващо № 2 /две/ по архитектурния проект с разгърната застроена площ от 239,03 /двеста тридесет и девет цяло нула три стотни/ кв.м., състоящо се от: на сутерена, кота - 3,12 /минус три цяло и дванадесет стотни/ от стая, предверие, баня с тоалетна и стълбище с 60.33 /шестдесет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м. застроена площ и мазе и склад с 38.67 /тридесет и осем цяло и шестдесет и седем стотни/ кв.м. застроена площ или общо 99,00 /деветдесет и девет цяло/ кв.м. застроена площ на сутерена; на. кота - 0,52 /минус нула цяло и петдесет и две стотни/ от спалня, дневна с кухня и трапезария и баня с тоалетна с 136,07 /сто тридесет и шест цяло и седем стотни/ кв.м. застроена площ и тераса от 4,03 /четири цяло и три стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи: жилище № 1, жилище № 3, двор; ЗАЕДНО с прилежащите му 1/3 (една трета) идеални части от ПОЛУПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ на кота – 2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ с 92,70 /деветдесет и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м. застроена площ и 1/3 (една трета) идеални части от НАВЕС-ГАРАЖЕН ПОДХОД на кота 0,00 /нула/ с 39,45 /тридесет и девет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи жилище № 1, жилище № 2, ограда по границата с УПИ XLVI-987, УПИ-XXXVII-787, двор и улица, за които обекти съгл. издадено удостоверение от СГКК – София няма данни за нанесени схеми; ЗАЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963, който съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, с площ от 799 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 963; квартал: 50; парцел: XXXVII; съседи: 68134.1942.788; 68134.1942.1199; 68134.1942.962; 68134.1942.1338; 68134.1942.787, а съгл. описание от документ за собственост представляващ: урегулиран поземлен имот XXXVII-963 /тридесет и седем-деветстотин шестдесет и три/, находящ се в местност „кв. Бояна“, квартал 50 /петдесети/, по плана на гр. София, с площ от 774 /седемстотин седемдесет и четири/ кв.м. при съседи по скица: улица, урегулиран поземлен имот XLV-788,789 /четиридесет и пет-седемстотин осемдесет и осем, седемстотин осемдесет и девет/, урегулиран поземлен имот XXXVI-962 /тридесет и шест-деветстотин шестдесет и две/, урегулиран поземлен имот XLVI-787 /четиридесет и шест-седемстотин осемдесет и седем/, урегулиран поземлен имот XXXVII-787 /тридесет и седем-седемстотин осемдесет и седем/, в който поземлен имот /дворно място/ са изградени описаните по-горе сгради;Още Многостаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ- 122240.00лв.
Многостаен апартамент СОФИЯ- 139619.20лв.
Многостаен апартамент СОФИЯ- 286065.00лв.
Многостаен апартамент СОФИЯ- 161600.00лв.
Многостаен апартамент СОФИЯ- 246000.00лв.
0.015242099761963