Мезонет в ВРАЦА за 83600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВРАЦА > Мезонет

Мезонет в ВРАЦА

Допълнителна информация

  Начална цена: 83600.00 лв.
  Окръжен съд: Враца
  Квадратура: 170 кв.м.
  Срок: 18.11.2018 до 18.12.2018
  Обявяване: 2018-12-19
  Адрес:
  ЧСИ: Георги Нацков Борисов
  Телефон: 092 - 620996
  Email: g_natskov@abv.bg

Всички имоти за ВРАЦА
Всички имоти на ЧСИ Георги Нацков Борисов

Самостоятелен обект в сграда-жилище,апартамент-мезонет с идентификатор 12259.1017.256.1.14 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно скица на сграда от 01.07.2014г. на СГКК – Враца. Обектът се намира в гр.Враца, ул.”Климент Охридски ” №3, ет.5 ,обект –мезонет на две нива ,находящ се в в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1017.256, с площ 85,08 кв.м., 85.08 кв.м. , прилежащи части:тераса-тераса-7 0 кв.м., мазе№14-6,0кв.м.; 8.20%ид.ч. от общи части и от пр.на строеж , при съседи на Ниво 1: същия етаж –12259.1017.256.1.15, 12259.1017.256.1.13 под обекта – 12259.1017.256.1.11, 12259.1017.256.1.10 над обекта – 12259.1017.256.1.31; Съседи на Ниво 2: на същия етаж- 12259.1017.256.1.31, под обекта-12259.1017.256.1.13, над обекта- няма;. Ведно с 124/1232 ИД.Ч. от Поземлен имот с идентификатор 12259.1017.256 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно скица на сграда от 07.07.2014г. на СГКК – Враца. Обектът се намира в гр.Враца, ул.”Климент Охридски ” №3, целият с площ 1232 кв.м., начин на трайно ползване-ниско застрояване до 10м. , при съседи на Поземления имот:12259.1017.220, 12259.1017.218, 12259.1017.194;