Магазин в КЪРДЖАЛИ за 51342.72 лв.

Имоти > Имоти от чси КЪРДЖАЛИ > Магазин

Магазин в КЪРДЖАЛИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 51342.72 лв.
  Окръжен съд: Кърджали
  Квадратура: 34 кв.м.
  Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
  Обявяване: 2018-12-21
  Адрес: кв.Възрожденци
  ЧСИ: Росен Сираков
  Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
  Email: rsirakov@gmail.com

Всички имоти за КЪРДЖАЛИ
Всички имоти на ЧСИ Росен Сираков

ІІІ имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.112.319.2.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г./18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр.Кърджали, п.к. 6600, кв. „Възрожденци”, ет.0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.112.319. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ: 33.55 кв.м. Прилежащи части: 3.39 % ид.ч. от общ.ч.на сградата; правото на строеж върху 33.55 кв.м. Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж:40909.112.319.2.12. Под обекта: няма. Над обекта: 40909.112.319.2.1. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 51 342,72 /ПЕТДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ ТРИСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВА ЛВ. И СЕДЕМДЕСЕТ И ДВЕ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС.