Магазин в РУСЕ за 3936.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Магазин

Магазин в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 3936.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 20 кв.м.
  Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
  Обявяване: 2018-09-14
  Адрес: ул. Липник № 5 /пет/, етаж 2 /две/, обект маг.87
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5101.1.287 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и едно, точка, едно, точка, двеста осемдесет и седем/, адрес на имота: гр. Русе, бул. Липник № 5 /пет/, етаж 2 /две/, обект маг.87 /осемдесет и седем/, който се намира с сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5101 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хи ляди сто и едно/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 19.50 кв.м. /деветнадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра/; прилежащи части: 0.14% /нула цяло и четиринадесет процента/ идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5101.1.286, 63427.2.5101.1.288, 63427.2.5101.1.233; под обекта: 63427.2.5101.1.89; над обекта: няма, стар идентификатор: 63427.2.1491.2.12. Начална цена от която ще започне проданта: 3 936 лв